Velens FVOF

Map legend
  Värmlands län / Torsby Municipality.

 Map points

 Vacation cottages

 Stuga/Torsby, Sweden

 Stuga/Östmark/Lekvattnet, Sweden

 Stuga/Torsby, Sweden

 Stuga/Torsby, Sweden

 Stuga/Torsby, Sweden

 Stuga/Vitsand/Torsby, Sweden

 Stuga/Vitsand/Torsby, Sweden

 Stuga/Lysvik, Sweden

 Stuga/Kristinefors, Sweden

 Stuga/Ekshärad, Sweden

Fishing areas nearby Velens FVOF

Övre Fryksdalen
Badasjöarna m.fl sjöar
Lekvattnets FVO
Ängssjön, Rötjärn, Märrtjärn mfl
Treen, Mangen, Trehörningen, mfl
Norra Ny (Klarälven mfl)
Storjangen, Lilljangen, Älgsjön mfl

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.