Alfta FVOF

 

Alfta Fiskevårdsområde

  Gävleborgs län / Ovanåker kommun.

Alfta FVOF förvaltar 104 sjöar större än 1 ha, 17 sjöar mellan 100-1500 ha samt ett stort antal strömmande vatten av varierande storlek. Det största av dessa vattendrag är Voxnan. Det kanske mest kända, för fiskare, är nog den mytomspunna "Svartån"- Flaxnan, som fiskaren och författaren Hans Lidman skrivit så fängslande om i flera av sina böcker. Den övre delen av ån är nu utarrenderad till Woxnadalens Flugfiske.

Du kan även vandra i Lidmans fotspår vid Rossån, som rinner i den nordligaste delen av vårt område. I dessa sjumilaskogar kan du stöta på björn eller den kontroversiella vargen. Andra strömmande vatten som bör nämnas är Andån, Hässjaån, Anneforsån, Häsboån samt Vinnfarsån som rinner ihop med Rossån och bildar Långboån. Dessa vatten håller öring och harr, men även gädda och abborre förekommer.

Bland sjöarna finns ett antal put and take-vatten av olika karaktär samt några där stödutsättningar bidrar till det ursprungliga beståndet av framförallt öring och röding. I några av sjöarna finns god chans till grov gädda och såklart abborre. Ett flertal vatten håller även gös, sik och lake.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Alfta FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Speciellt familjekort finns, och krävs, som innefattar barns/ungdoms fiske
 Barn/ungdomar upp till och med 15 år fiskar gratis på familjekort.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Öring


Vanlig

Harr


Vanlig

Braxen


Vanlig

Gös


Normalt

Röding


Normalt

Sik


Normalt

Lake


Normalt

Asp


Sällsynt
 

Alfta FVOF

Organisationsnummer: 886500-2896

Alfta FVOF förvaltar 104 sjöar större än 1 ha, 17 sjöar mellan 100-1500 ha samt ett stort antal strömmande vatten av varierande storlek.

Kundnummer: 323, Område: 285.

Kontaktpersoner

Ordförande:
Per Johansson
070-5561567

Mårten Thunberg
073-5784764

   

Fiskeområden i närheten av Alfta FVOF

Östra Nyasen
Gruvbergets fvf.
Ovanåkers FVOF
Arbrås FVF Lillsjön, Stugsjön, Ljusnan mm
Undersviks FVF

Anslutna fiskeområden i Gävleborgs län
 Din varukorg är tom.