Alfta FVOF

 

Alfta Fiskevårdsområde

  Gävleborgs län / Ovanåker Kommun.

Alfta FVOF förvaltar 104 sjöar större än 1 ha, 17 sjöar mellan 100-1500 ha samt ett stort antal strömmande vatten av varierande storlek. Det största av dessa vattendrag är Voxnan. Det kanske mest kända, för fiskare, är nog den mytomspunna "Svartån"- Flaxnan, som fiskaren och författaren Hans Lidman skrivit så fängslande om i flera av sina böcker. Den övre delen av ån är nu utarrenderad till Woxnadalens Flugfiske.

Du kan även vandra i Lidmans fotspår vid Rossån, som rinner i den nordligaste delen av vårt område. I dessa sjumilaskogar kan du stöta på björn eller den kontroversiella vargen. Andra strömmande vatten som bör nämnas är Andån, Hässjaån, Anneforsån, Häsboån samt Vinnfarsån som rinner ihop med Rossån och bildar Långboån. Dessa vatten håller öring och harr, men även gädda och abborre förekommer.

Bland sjöarna finns ett antal put and take-vatten av olika karaktär samt några där stödutsättningar bidrar till det ursprungliga beståndet av framförallt öring och röding. I några av sjöarna finns god chans till grov gädda och såklart abborre. Ett flertal vatten håller även gös, sik och lake.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Alfta FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Speciellt familjekort finns, och krävs, som innefattar barns/ungdoms fiske
 Barn/ungdomar upp till och med 15 år fiskar gratis på familjekort.

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Rikligt

Öring

Vanlig

Harr

Vanlig

Braxen

Vanlig

Gös

Normalt

Röding

Normalt

Sik

Normalt

Lake

Normalt

Asp

Sällsynt
 

Alfta FVOF

Organisationsnummer: 8865002896

Alfta FVOF förvaltar 104 sjöar större än 1 ha, 17 sjöar mellan 100-1500 ha samt ett stort antal strömmande vatten av varierande storlek.

Kundnummer: 323, Område: 285.

Kontaktpersoner

Benny Backeby, ordförande:
070-367 71 78

Magnus Åsentorp:
076-139 08 81  

Fiskeområden i närheten av Alfta FVOF

Östra Nyasen
Ovanåkers FVOF
Arbrås FVF Lillsjön, Stugsjön, Ljusnan mm
Undersviks FVF
Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen

Anslutna fiskeområden i Gävleborgs län
 Din varukorg är tom.