Åreälvens Nedre kortfiskeområde

 
  Jämtlands län / Åre kommun.

Åreälvens Nedre kortfiskeområde är ett samarbete mellan Helgesjöns FVOF, Litens Västra FVOF och Undersåkersälvens FVOF. Kortfiskeområdet erbjuder ett gemensamt sportfiskekort (separata kort för varje enskilt fiskeområde kan fortfarande köpas). Kortfiskeområdet ligger centralt i Åre kommun, naturskönt och lättillgängligt.

Åreälven tillhör Natura 2000-område och är skyddat från vattenkraftsutbyggnad, området kring Ristafallet är klassat som naturreservat.

I sjöarna Helgesjön och Liten förekommer sik, harr, gädda, abborre, öring och kanadaröding.

Fisket i sjöarna bedrivs mestadels från båt, men vintertid från isen. Åreälven ca 15 km strömmande vatten med utlopp i sjön Liten.

Spinn och flugfiske från land efter harr och öring upp till det 14 m höga Ristafallet. Uppströms fallet finns enbart naturligt bestånd av öring. Fisket kan här bedrivas från land, men även från båt i de lugna selen. Tillgången på fisk är hög i våra vatten.

Helgesjöns FVOF
Helgesjön ligger strax norr om Undersåker. Sjön bjuder på ett varierande fiske efter gädda, abborre, sik, harr, öring och canadaröding.

Litens Västra FVOF
Sjön Liten som ligger mellan Järpen och Mörsil bjuder på ett varierande fiske i Åreälvens flodfåra. Sjön har flera in och ut lopp och en mängs små öar.

Undersåkersälvens FVOF
Ligger mellan Åresjön och Liten och är ett kraftigt strömmande vatten med ett flertal forsar.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Sik


Rikligt

Gädda


Vanlig

Harr


Vanlig

Öring


Normalt

Röding


Sällsynt
 

Åreälvens Nedre kortfiskeområde

Åreälvens Nedre kortfiskeområde arbetar för att underlätta för fisketurismen och öka tillgängligheten i fiskevattnen i Åre kommun.

Åre som kanske mest är känt för sitt vackra vinterlandskap och alpina verksamhet, har en gömd skönhet under snötäcket. När vårfloden lagt sig, bäckarna börjar porla och träden grönskar. Så har afterskiin sedan länge tystnat. Det är då som det underbart vackra sommarlandskapet visar sig som väntat under snötäcket hela vintern.

Med en god och hållbar förvaltning av våra vatten vill vi erbjuda ett guldkantat fjällfiske som ger upplevelser och minnen.

Organisationsnummer: 202100-2452*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 366, Område: 327.

Kontaktpersoner

Christer Hägglund
0702 - 704 118  
  

Fiskeområden i närheten av Åreälvens Nedre kortfiskeområde

Dammån
Liten, Åreälven m fl vatten
Helgesjön
Undersåkersälven
Håckrens Kortfiskeområde

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.