Botungens FVOF

 
  Värmlands län / Säffle kommun.
 Här säljer vi ej fiskekort!
iFiske säljer tyvärr inte fiskekort för denna organisation, utan här hittar du bara information om detta fiskevatten. Vi hoppas självklart på att i en framtid även kunna erbjuda fiskekort i Botungens FVOF.

Fiske och fiskarter

De vanligaste fiskarterna inom fiskevårdsområdet är abborre, gädda och mört. Andra arter som förekommer i varierande omfattning är bl.a. öring, braxen, björkna, gärs och löja. I Botungen sattes gös ut för ca 15 år sedan.

Fiskekort

Föreningen erbjuder följande varianter av fiskekort:

Dygnskort 50 kr
Veckokort 100 kr
Årskort 200 kr
Familjekort 250 kr (gäller för familjemedlem boende i samma hushåll)

Fiskekort gäller i samtliga sjöar och tjärnar inom fiskevårdsområdet förutom i Södra och Norra Basterudstjärn samt Södra och Norra Mölnerudtjärn. Kräftfiske ingår ej i kortfiske. Fiske av signalkräfta är förbjudet.

Fiskeförbud gäller i samtliga bäckar och rinnande vatten. Endast fiske med handredskap är tillåtet. Barn och ungdom upp till 16 år behöver inte lösa fiskekort.

I sjön Botungen är minimimått för upptagning av gös 50 cm. Under maj och juni månad får ingen upptagning av gös ske.

Fiskekortförsäljning

Fiskekort säljs vid:

ICA Nära Hillerström
Olebyn
661 96 Långserud
Tel. 0533-500 04

ICA Nära Vikingahallen
Nyströmsvägen 1
661 95 Värmlands Nysäter
Tel. 0533-300 82

För övriga betalningsalternativ se anslag inom området.

 

Botungens FVOF

Hjärtligt välkommen till Botungens fiskevårdsområde som ligger i Säffle kommun i sydvästra Värmland. Området omfattar ett 15-tal sjöar större än 3 hektar och den totala sjöarealen i området är ca 500 hektar. Därtill finns många kilometer rinnande vatten.

Fisket förvaltas sedan 1992 av Botungens fiskevårdsområdesförening. Föreningen samordnar fiskets bedrivande och fiskevård, främjar fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen och upplåter fiskerätt till allmänheten genom att erbjuda olika varianter av fiskekort.

Miljön i området är naturskön och ger stora möjligheter till ostördhet och avkoppling. Kring sjön Botungen finns en del jordbruksmark och bebyggelse, men för övrigt präglas landskapet av stora skogsarealer och omväxlande teräng där man tar sig fram på mindre skogsbilvägar. Vindskydd finns vid några av de större sjöarna, bl.a. på östra sidan av Vargsjön samt vid Övre och Nedre Långhalen.

Organisationsnummer: 202100-2395*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 714, Område: 674.

Kontaktpersoner

Marianne Karlsson
070 - 327 80 92  
  

Filer för nedladdning


Karta

Fiskeområden i närheten av Botungens FVOF

Sjön Aspen (Värmland)
Flagorna, Sandsjön
Sölje FVOF
Summeln
Björnklammen, Öjesjön, Vålungen m fl sjöar

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.