Hån Vemdalens FVOF

 

Hån-Vemdalens Fiskevårdsområde

  Jämtlands län / Härjedalen kommun.

Fiskevårdsområdet sträcker sig från byn Vemhån i söder till Henvålen i norr, med Jämtlandsgränsen i öster till älven Ljusnan i väster. Vemhån, Björnrike, Vemdalen och Vemdalsskalet som turistintensiva orter med god allmän service för turism.

- Fiskevårdsområdet erbjuder ett varierat och välskött fiske i såväl fjäll- som skogslandskap, sjöar såväl som tjärnar och fina strömmar. Området är väl skyltat där vägar och stigar finns till de flesta vatten. Området är också väl försörjt med vindskydd/eldstäder vid de flesta fiskevatten.

- Veman, som gett namn åt dalgången, är ett unikt oreglerat vattendrag som är dalgångens pulsåder och på långa sträckor lättåtkomlig från bilväg. Många är de bäckar som förser Veman med friskt vatten från höjderna på båda sidor och där harr och öring har sina lekplatser. Veman erbjuder ett utmärkt strömfiske efter harr och öring. Knåpen och Borrströmmen är kanske de mest berömda sträckorna, liksom Sälströmmen där catch and release gäller.

Put and take:
Vi vill även rekommendera åtta tjärnar med utplanterad ädelfisk;
Storvåndtjärn, Bergtjärn, Rundstenstjärn, Hanakamtjärn, Järpbäcksdammen, Varggranstjärn, Oxsjön och Styggtjärn. 

  • Vid våra put & takevatten kan du lösa digitala fiskekort med din mobiltelefon. Läs informationsskyltar vid respektive fiskevatten.
  • OBS! Järpbäcksdammen & Rundstenstjärnen stängda för allt fiske fr.o.m. 10 oktober 2023. Öppnar åter för isfiskepremiär 9 december 2023. 

För mer information se vår hemsida: 
www.vemdalsfiske.se

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Gädda


Rikligt

Öring


Rikligt

Harr


Rikligt

Röding


Rikligt

Sik


Rikligt

Regnbåge


Vanlig

Abborre


Normalt

Lake


Lite
 

Hån Vemdalens FVOF

Hån-Vemdalens FVOFs syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.
Föreningen förvaltar fisket i Hån-Vemdalens fiskevårdsområde i Vemdalens socken, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Området består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i alla vattenområden inom Kyrkbyn, Hån och Kvisthåns skifteslag och inom Henvålen i Vemdalen.

Organisationsnummer: 892600-3925

Kundnummer: 53, Område: 41.

Kontaktpersoner
  
  

Fiskeområden i närheten av Hån Vemdalens FVOF

Hedeviken
Linsell-Ransjö
Börtnans
Klövsjö
Hede

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.