Hån Vemdalens FVOF

 

Hån-Vemdalens Fiskevårdsområde

  Jämtlands län / Härjedalen Kommun.

Fiskevårdsområdet sträcker sig från byn Vemhån i söder till Henvålen i norr, med Jämtlandsgränsen i öster till älven Ljusnan i väster. Vemhån, Björnrike, Vemdalen och Vemdalsskalet som turistintensiva orter med god allmän service för turism.

- Fiskevårdsområdet erbjuder ett varierat och välskött fiske i såväl fjäll- som skogslandskap, sjöar såväl som tjärnar och fina strömmar. Området är väl skyltat där vägar och stigar finns till de flesta vatten. Området är också väl försörjt med vindskydd/eldstäder vid de flesta fiskevatten.

- Veman, som gett namn åt dalgången, är ett unikt oreglerat vattendrag som är dalgångens pulsåder och på långa sträckor lättåtkomlig från bilväg. Många är de bäckar som förser Veman med friskt vatten från höjderna på båda sidor och där harr och öring har sina lekplatser. Veman erbjuder ett utmärkt strömfiske efter harr och öring. Knåpen och Borrströmmen är kanske de mest berömda sträckorna, liksom Sälströmmen där catch and release gäller.

Put and take:
Vi vill även rekommendera sju tjärnar med utplanterad ädelfisk;
Storvåndtjärn, Bergtjärn, Rundstenstjärn, Hanakamtjärn, Järpbäcksdammen, Varggranstjärn och Oxsjön.

  • Vid våra put & takevatten kan du lösa SMS-fiskekort med din mobiltelefon. Läs informationsskyltar vid respektive fiskevatten.
  • Vargranstjärn stängd sommaren 2019 p.g.a. arbete med höjning av dammvallen. Öppnar åter sommaren 2020.  


För mer information se vår hemsida: 
www.vemdalsfiske.se

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år. (Speciella regler eller undantag kan förekomma, Läs mer...)

Fiskarter


Gädda

Rikligt

Öring

Rikligt

Harr

Rikligt

Röding

Rikligt

Sik

Rikligt

Regnbåge

Vanlig

Abborre

Normalt

Lake

Lite
 

Org ID: 53, Area 41

Hån Vemdalens FVOF

Hån-Vemdalens FVOFs syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.
Föreningen förvaltar fisket i Hån-Vemdalens fiskevårdsområde i Vemdalens socken, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Området består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i alla vattenområden inom Kyrkbyn, Hån och Kvisthåns skifteslag och inom Henvålen i Vemdalen.


Kontaktpersoner
  
  

Fiskeområden i närheten av Hån Vemdalens FVOF

Hedeviken
Linsell-Ransjö
Hede
Glissjöberg-Mosätts FVOF
Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se