Häråns FVOF

 

Häråns fiskevårdsområde

  Jönköpings län / Vaggeryd och Värnamo kommun.

Häråns fikevårdsområde består av Härån med tillhörande sjöar som till exempel Hubbestadsjön, Rolstorpasjön och Torrmyrasjön. Områdets norra gräns är kraftverket vid Blomfors och den södra gränsen är Bron över ån vid Björkefors. Området innehåller de vanliga insjöfiskarna för trakten och utplanterad gös.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Sik


Vanlig

Gös


Normalt

Id


Lite

Lake


Lite

Sutare


Lite

Signalkräfta


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Häråns FVOF

Häråns fiskevårdsförening bildades i början på 1990-talet av markägarna inom området för att vårda och utveckla fisket. Under åren har utplantering av framförallt gös skett vid några tillfällen.

Organisationsnummer: 202100-2288*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 878, Område: 838.

Kontaktpersoner

Olof Sjöholm

0702 - 24 28 04  
  

Fiskeområden i närheten av Häråns FVOF

Linnesjön (Skillingaryd)
Rusken
Sävsjö SFK Käringasjön, Vrigstad
Fängen, Sandsjön, Tängsjön och Käringasjön
Naturreservatet Lyngemadssjön

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.