Härlunda FVOF

 

Härlunda Fiskevårdsområde

  Kronobergs län och Skåne län / Älmhult och Osby kommun.

Länk: Videoklipp från några av våra sjöar

Härlunda FVO ligger i östra delen av Älmhults kommun. Här finns ett 60-tal sjöar i ett glesbefolkat skogslandskap ofta med mycket vildmarkskänsla. Bra bestånd av gädda och abborre finns i alla sjöarna men det finns även sutare, braxen, mört mm. I Norra Grytsjön finns ett visst bestånd av gös som föreningen planterat in.

I de flesta sjöar förekommer sjöfågel såsom änder, gäss, tranor, häger mm. I Getsjön förekommer regelbundet lomfåglar.  

Fiskekort och båtkort kan köpas via smartphone på 'iFiske.se'.

 Föreningen har 7 båtar för uthyrning via iFiske där förhandsbokning kan ske. Kod till kodlås lämnas via sms. 

Fiskekortet gäller för fiske i:
Björksjön, Bockasjön, Brokagyl, Djupagyl, Dyagyl, Elllagyl, Getsjön, Gäddegyl, Hagasjön, Husjön, Härlen, Hönesjön, Ilagyl, Karssjön, Klaragyl, Knoxsjön, Kroksjökalv, Kroksjön, Kvistagylet, Lilla Piggagylet, Lilla Trollegylet, Lillasjön, Lindögyl, Lussegyl, Långagyl, Långasjön, Nedre Krampen, Norra Grytsjön, Nyssgyl, Piggasjön, Sandören, Siggaboda damm, Skäragyl, Skäravattnet, Snokegyl, Sonagyl, Stensjön, Stora Piggagylet, Stora Trollegylet, Storagyl, Svartagyl, Sväckegyl, Sylegyl, Tregyl, Trädgyl, Västragyl, Vångagylet, Åagyl och Övre Krampen.

Båtarna kan hyras till 31/10 men för båtarna i Sandören både norra och södra delen har vi förlängt till den 6 november.  Vi har nu totalt 7 båtar. Norra Grytsjön och Nedre Krampen har tillkommit. Alla båtarna kan numera förhandsbokas på iFiske. Manuell försäljning av båtkort finns inte längre eftersom vi övergått till förhandsbokning och detta kan endast ske via iFiske.

Våra återförsäljare för manuella fiskekort är:

  • Handelsboden Häradsbäck. Tel: 0476-600 17
  • Älmhults Turistbyrå. Tel: 0476-551 52
  • Ingo-Macken Lönsboda. Tel: 0479-203 00
  • Jan-Erik Petersson, Olofström. Tel: 070-674 65 10
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 

Härlunda FVOF

Härlunda FVOF ansvarar för fiskevård och fiskekortsförsäljning i ett stort antal stora och små sjöar i framförallt Älmhults kommun. 

Härlunda FVOF utövar en aktiv fiskevård med omfattande kalkningsverksamhet sedan 1980-talet för att motverka försurningen samt också utläggning av vasar och utplantering av fisk för att hålla ett bra fiskebestånd. Tack vare omfattande staliga bidrag kalkas huvudelen av sjöarna regelbundet. Utöver detta satsar föreningen regelbundet egna pengar för att kunna kalka även vissa mindre sjöar och gyl som inte omfattas av det statliga bidraget. Föreningens målsättning är att så många sjöar som möjligt i området ska kalkas för att bibehålla ett gott fiskebestånd. Ex på detta är Sväckegyl, Klaragyl, Stora Piggagyl, Ilagyl och Dyagyl. 

Organisationsnummer: 802600-1787

Kundnummer: 75, Område: 43.

Kontaktpersoner

Olle Andersson
0709-98 87 90

Bengt Bengtsson
070-394 88 70

Vi kan inte lova att alltid svara, men skicka gärna ett sms så hör vi av oss/åtgärdar så snart vi kan.
Vi är tacksamma om ni rapporterar ev fel och brister omgående så åtgärdar vi snarast möjligt.


  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Härlunda FVOF

Femlingen-Gryten
Övdens
Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten
Rammsjöns fiskevårdsområdesförening
Åsnen

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 Din varukorg är tom.