Herredstadssjöns FVOF

 

Herredstadssjön

  Jönköpings län / Värnamo kommun.

Herrestadssjön och Nästasjön, Värnamo Kommun ingår i Lagans vattensystem, Storåns avrinningsområde. Nästasjön är belägen 1 km norr om Kärda och Herrestadssjön ligger 2 km västerut. Nästasjöns areal är 134 ha med största djup 11.6 m, medeldjup 4 m. Herrestadssjöns areal är 370 ha, och största djup 4 m.

Sjöarna omges av öppet odlingslandskap, men även partier m barrskog förekommer. 

Egen båt kan läggas i Nästasjön vid badplatsen Nästabadet. Båt kan också hyras av fiskevårdsområdet. 50:-/dygn.

Under 1990-talet har gös inplanterats såväl i Nästasjön som i Herrestadssjön. I Nästasjön har reproduktionen lyckats mycket bra och sjön har ett gott gösbestånd. Sjöarna erbjuder spännande kastspöfiske efter gädda, gös ochh abborre.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Gös


Vanlig
 

Herredstadssjöns FVOF

Organisationsnummer: 802600-9186

Kundnummer: 898, Område: 858.

  
  

Fiskeområden i närheten av Herredstadssjöns FVOF

Kassen
Rannässjön och Barnasjön
Flaten och Mosjön
Lagan, Ruskån och Härån
Vidöstern

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.