Hjortens FVOF

 

Hjortesjön

  Kalmar län och Jönköpings län / Hultsfred och Vetlanda kommun.

Hjortesjön ligger straxt utanför Virserum mot Stenberga, i Hultsfred och Vetlanda kommun. Hjortesjön benämns i daglig tal även som sjön Hjorten.  

Hjortesjön är en humös och oligotrof sjö med varierande bottentopografi. Djuphålor ned till knappt 19 m djup avlöses av öar och grunda partier. Sjöns stränder består främst av sten- och blockbotten.

Växtligheten är sparsam med små glesa bestånd av bladvass, näckrosor och säv i skyddade vikar. Sjön omges huvudsakligen av barrskog, med inslag av lövskog, åker- och betesmark.

Båtramp finns i Mörtefors, se karta. Det går bra att parkera vid båtramp, kom ihåg att visa hänsyn för boende och ej för nära.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Endast i sällskap med målsman/vuxen
 Endast handredskap

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Mört


Rikligt

Gädda


Vanlig

Gös


Normalt

Braxen


Lite

Sutare


Sällsynt
 

Hjortens FVOF

Vi tillvaratar fiskevattendelägarnas intressen samt vårdar fisket i Hjortesjön.

Fiskeföreningen bildades på 1920-talet. Föreningens intresse är att sköta och bevara fisket i Hjortesjön med bla utplantering av vuxen gös samt vid några tillfällen ensomrig gös.

Organisationsnummer: 202100-2304*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 3111, Område: 3127.

Kontaktpersoner

Jonas Hagberg
070-6294306


  

Fiskeområden i närheten av Hjortens FVOF

Skärveteån, Narrveteån
Lysegöl
Emån och Nybroholmsdammen
Saljen, Skirösjön, Skärvetesjön med åar.
Övrasjön

Anslutna fiskeområden i Kalmar län

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.