Finspångs FVF

  • pimpelfiskare
  • Pimpeltävling
  • Lillskiren
 

Lillskiren, Dovern och Näfssjön m fl vatten

  Östergötlands län / Finspång Kommun.

Ett 15-tal sjöar i och runt om Finspång som erbjuder mycket bra fiske för medlemmar och besökare.

Merparten av alla sjöar innehåller naturligt förekommande stammar av gädda, abborre, gös och olika arters vitfisk. Stödutplantering sker vid förekommande fall i föreningens regi.

Lilla Skiren (Lillskiren) är föreningens put- and takesjö och har inplanterad regnbåge och öring från utmärkta odlingar. Fisk sätts i regelbundet under året.

Vissa sjöar förvaltas av föreningen som kräver ett särskilt medlemskap i Föreningens Flugfiskesektion och en särskild avgift måste betalas. Kontakta föreningen vid intresse.

Föreningen säljer kräftfiskelotter i sjön Bönnern. Kontakta föreningen för mer information.

Följande vatten finns tillgängliga inom fiskevårdsområdet: Lilla Skiren (Lillskiren), Dovern, Näfssjön, Älgsjön, Norrsjön, Bleklången, Bönnern, Skuten, Väsmern, Mäseln, Lillsjön, Åmlången, Gron, Lotorpsån, Bleken, Kalven, Stora Skiren, Käxten.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Finspångs FVF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 11 år. (Speciella regler eller undantag kan förekomma, Läs mer...)

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Rikligt

Öring

Rikligt

Endast i Put and Take sjöar

Regnbåge

Rikligt

Endast i Put and Take sjöar

Gös

Vanlig

Mört

Vanlig

Braxen

Vanlig

Nors

Vanlig

Signalkräfta

Normalt

I vissa sjöar. Föreningen säljer kräftlotter. Se hemsida.

Lake

Normalt

Sutare

Normalt

Ål

Normalt

Fridlyst

Siklöja

Normalt

Björkna

Normalt

Id

Lite

Asp

Lite

Rödlistad
 

Finspångs FVF

Logo Finspångs FVF

Föreningen i dess nuvarande form bildades 1977, men fiskevårdsarbete går tillbaka till 1930-talet i olika former. Fiskevårdsföreningen strävar efter att åstadkomma ett fiskevatten som är produktivt och hållbart på lång sikt. Det innebär att vattnets möjligheter till fiskproduktion skall utnyttjas och att fiskereglerna skall anpassas till de ekologiska förutsättningarna och föreningens mål. Som exempel på åtgärder som ska förbättra fiskreproduktionen kan nämnas utplantering av fisk samt skapandet av lekvasar och andra gynnsamma områden för fisken.

Kundnummer: 1159, Område: 1119.

Kontaktpersoner

Henrik Pettersson:  

Fiskeområden i närheten av Finspångs FVF

Ormlången, Flaten, Börgölsån mfl
Glan
Roxen
Bjän
Tron

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.