Löa FVOF

 
  Örebro län / Ljusnarsberg Kommun.

Fiske och fiskarter

Inom fiskevårdsområdet finns mycket god tillgång på Gädda, Abborre, Braxen, Björkna, Mört och Benlöja.

Vissa år är fångsten av Gös god, från och med 1982 har 53 200 gösyngel utplanterats, vid senaste tillfället, 2011, sattes 3 200 stycken yngel ut.

Tillgången på Sutare och Ruda är normal.

Fiskekort

Föreningen tillhandahåller följande fiskekort : 

Årskort: 200 kr (inklusive djupkarta över Sörsjön och Norrsjön)
Klubbkort: 200 kr (gäller ej angelfiske)
Dagkort: 50 kr.
Veckokort: 100 kr.
Tillägg till årskort för Angeldon är 75 kr.

Ungdomar under 16 år fiskar fritt inom kortfiskeområdet med ett handredskap.

Fiskekorten berättigar till fiske med högst 3 beten från båt eller land, utom angelfiske där ett särskilt angelfiskekort krävs i tillägg som ger rätt till fiske med 12 angeldon och som även gäller flytangeldon.Vintertid även pimpelfiske.

Löjnät, beteshåv samt mörtstuga för eget behov tillåts på ordinarie fiskekort

Fiskekorten gäller 1 år från inköpsdatum.

Fiskekortsförsäljning

Roland Lindqvist
Västra Löa 510
714 94 Kopparberg
Tel: 0580-30021, 070-1565766 

Roger Welamsson 
Solliden Löa
714 94 Kopparberg
Tel: 0580-30333, 073-0373394.

Bengt Gunnarsson
Norrsjölund Löa
714 94 Kopparberg
Tel: 0580-301 27

Fiskeregler

Minimåttet på Gös är 50 cm.

Var god och ta del av våra regler när ni upplever våra vackra vatten och omväxlande natur!

Fiskeservice

Djupkarta

Djupkarta kan erhållas vid köp av årskort.

Handikappsbrygga

Handikappvänlig brygga finns vid Annas Kafé.

Övrig service och aktiviteter i närområdet

Annas Kafé ligger där Riksväg 50 passerar över Arbogaån.

Kontaktperson

Löa Fiskevårdsområdesförening
Lars Larsson
Östra Löa Mårtensgård 218
714 94 Kopparberg
Tel: 070-5139647
Epost: martensgard@telia.com  
Postgiro: 36 95 66-5

Aktuellt

Inget för närvarande


 

Org ID: 606, Area 566

Löa FVOF

Löa Fvo ligger i norra delen av Arbogaåns vattensystem och omfattar Norrsjön, Sörsjön och mellanliggande åsträcka, 2,5 mil norr om Lindesberg, 1,5 mil söder om Kopparberg efter Riksväg 50.  Norrsjöns vattenyta är ca. 330 hektar och Sörsjön ca. 250 hektar

Fiskevårdsområdet ligger till största delen i ett öppet jordbrukslandskap med många vackra betade lövhagar runt sjöarna och ån. Vattnet är näringsrikt, med riklig tillgång på gädda, abborre och vissa år ger gösen en god fångst. Vi önskar Er god fiskelycka och en fin naturupplevelse! 


  
  

Fiskeområden i närheten av Löa FVOF

Usken, Aspen och Södra Brunnsjön
Haggen, Saxen, Snösjön m fl sjöar
Lumsån
Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar
Väsman

Anslutna fiskeområden i Örebro län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se