Lysekils sportfiskeklubb

 
  Västra Götalands län / Lysekil kommun.

NY INFO GÄLLANDE FISKE I HÄLLERSMYR!

Nytt 2021.gäller från 1 april.

 Nu kan man boka "swim" som karpfiskare i Hällersmyr. (för att se swim, se karta)

Man behöver inte boka ett swim, men man måste lämna företräde till campingplats och fiskeplats om det kommer någon som bokat.(gäller vissa tider, läs nedstående text)

Swimplats 2-6 ger karpfiskare företräde på campingplats kl.12:00-12:00 samt företräde för att fiska nattetid kl.19:00-10:00 på den bokade platsen.
övrig tid 10:00-19:00 skall karpfiskaren lämna företräde åt övriga fiskare.
vill man fiska på någon annans karpfiskares swim eller som övrig fiskare fiska på ett bokat swim får man komma överens med den som bokat den platsen.
OBS! Swim 1 ingår bara i stugan.

Fiskeklubben förvaltar ett par fina vatten. För att fiska i vatten måste man vara medlem i fiskeklubben. Klubbens vatten är främst Hällers myr där vi planterar ut regnbåge regelbundet samt att vi har ett känt karpfiske. Vid vattnet finns en fiskestuga som klubbmedlemmar kan nyttja. . Vi har även Vrångevattnet med abborre och gädda, samt fiskerätt i Viksjöns fiskevårdsområde, Trästickeln, Byrevattnet och Kirkerudssjön genom vårt medlemskap.

Klubben sonderar ständigt terräng efter nya intressanta vatten i närområdena. Fiskeklubben arrangerar tävlingar i pimpel (om is finns), kustmete, havsfiske, mete, flugfiske, småbåtsfiske varje år. Vi försöker även att ha träffar i kursform som t.ex flugbindning. På ungdomssidan sker fiskeutflykter regelbundet och vi försöker ha läger varje år, sommar eller vinter. Ungdomarna deltar även i klubbens övriga tävlingar och aktiviteter.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Lysekils sportfiskeklubb.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Fiskarter


Regnbåge


Rikligt

Abborre


Vanlig

Mört


Vanlig

Sutare


Vanlig

Gädda


Normalt

Gräskarp


Normalt

Karp


Normalt

Fjällkarp


Normalt

Gös


Sällsynt

Braxen


Sällsynt

Sarv


Sällsynt

Ål


Sällsynt

Vimma


Sällsynt

Björkna


Sällsynt
 

Lysekils sportfiskeklubb

Organisationsnummer: 854600-7785

Klubben grundades 1974. Klubben arbetar för en aktiv medlemsnytta. Vi arrangerar läger, resor och fisketävlingar. Klubben har ett brett intresseområde inom sportfiske och ängar sig åt alla sorters fiske både i salt och sötvatten. Vi har även fina förmåner på uthyrning och utlåning av diverse saker via medlemskap, se vår hemsida för information.

Kundnummer: 415, Område: 376.

Kontaktpersoner

Fiskefrågor:
Alexander Bergqvist:
073 - 508 00 78

Medlemsfrågor:  

Fiskeområden i närheten av Lysekils sportfiskeklubb

Kärnsjön
Viksjön, Valboån, Kikerudsjön mfl
Nedre Bäveån
Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen.
Stora Köperödssön, Kölnevattnet, Vrångevattnet mfl

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.