Lysekils sportfiskeklubb

 
  Västra Götalands län / Lysekil Kommun.

Fiskeklubben förvaltar ett par fina vatten. För att fiska i vatten måste man vara medlem i fiskeklubben. Klubbens vatten är främst Hällers myr där vi planterar ut regnbåge regelbundet samt att vi har ett känt karpfiske. Vid vattnet finns en fiskestuga som klubbmedlemmar kan nyttja. . Vi har även Vrångevattnet med abborre och gädda, samt fiskerätt i Viksjöns fiskevårdsområde, Trästickeln, Byrevattnet och Kirkerudssjön genom vårt medlemskap.

Klubben sonderar ständigt terräng efter nya intressanta vatten i närområdena. Fiskeklubben arrangerar tävlingar i pimpel (om is finns), kustmete, havsfiske, mete, flugfiske, småbåtsfiske varje år. Vi försöker även att ha träffar i kursform som t.ex flugbindning. På ungdomssidan sker fiskeutflykter regelbundet och vi försöker ha läger varje år, sommar eller vinter. Ungdomarna deltar även i klubbens övriga tävlingar och aktiviteter.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Lysekils sportfiskeklubb.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Fiskarter


Regnbåge

Rikligt

Abborre

Vanlig

Gädda

Normalt

Gös

Normalt

Mört

Normalt

Braxen

Normalt

Sarv

Normalt

Sutare

Normalt

Gräskarp

Normalt

Björkna

Normalt

Fjällkarp

Normalt

Vimma

Lite

Ål

Sällsynt
 

Lysekils sportfiskeklubb

Organisationsnummer: 854600-7785

Klubben grundades 1974. Klubben arbetar för en aktiv medlemsnytta. Vi arrangerar läger, resor och fisketävlingar. Klubben har ett brett intresseområde inom sportfiske och ängar sig åt alla sorters fiske både i salt och sötvatten. Vi har även fina förmåner på uthyrning och utlåning av diverse saker via medlemskap, se vår hemsida för information.

Kundnummer: 415, Område: 376.

Kontaktpersoner

Fiskefrågor:
Alexander Bergqvist 0735080078

Medlemsfrågor:

   

Fiskeområden i närheten av Lysekils sportfiskeklubb

Kärnsjön
Viksjön, Valboån, Kikerudsjön mfl
Nedre Bäveån
Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen.
Stora Köperödssön, Kölnevattnet, Vrångevattnet mfl

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.