Överboda-Strand FVOF

 

Mjösjön, Dalsjön & del av Umeälven

  Västerbottens län / Umeå kommun.

Överboda - Strands FVOF ligger cirka 2 mil utanför Umeå. Det består av två sjöar och Umeälven inom Berg och Strand (södra sidan).

Dalsjön är en grund sjö och har ett gott bestånd av abborre och gädda. Sjön är en bra fiskesjö för familjen och lämplig även för våra minsta då det nästan alltid nappar.

Mjösjön är långsträckt och har ett smalt vassbälte runt hela sjön. Det går bra att fiska från land, men om man vill fiska från brygga går det bra vid grillstugan, där det finns tre bryggor. Dessa är tillgänglighetsanpassade. Rastplatsen är utrustad med toalett, grillstuga, grillning och under barmarksperioden finns även ved.

Delsträcka av Umeälven omfattar breda lugnflytande sel och Bergforsen. Harrfisket är populärt, men även öring och lax. I de lugnare partierna finns också gädda, abborre och id. Rastplatsen är utrustad med toalett, grillstuga, grillring och ved under barmarksperioden.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Överboda-Strand FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Dalsjö

Gädda


Vanlig

Regnbåge


Vanlig

Mjösjön

Harr


Vanlig

Umeälven

Havsöring


Normalt

Umeälven

Lax


Normalt

Umeälven

Öring


Lite

Mjösjön Umeälven

Röding


Lite

Mjösjön

Mört


Lite

Dalsjön Mjösjön
 

Överboda-Strand FVOF

Organisationsnummer: 894003-4583

Överboda - Strand FVOF ligger cirka 2 mil utanför Umeå.

Fiskevårdsområdet bildades av markägarna av fler orsaker. Dels öka tillgängligheten för allmänheten och dels för att förstärka det naturliga fiskebeståndet. I Mjösjön görs dessutom utsättningar av fångstfärdig röding och regnbåge.

På vår hemsida, får du ytterligare information om fisket inom området, var man kan köpa fiskekort samt information om vår organisation.

Kundnummer: 259, Område: 238.

Kontaktpersoner

070 - 654 85 13
  
  

Fiskeområden i närheten av Överboda-Strand FVOF

Hjåggsjön, Mosjön, Mobäcken-Trinnan
Ockelsjön
Kamsjöbäcken, Mjösjön, Ristjärnen och Storsandsjön
Hjukens FVO
Västansjö, Lilltjärn, Storarmsjö, Lillarmsjö mfl

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.