Mo-Östersjöns FVO

 

Mo-Östersjöns Fiskevårdsområde

  Jämtlands län / Östersund kommun.

Områdets vattentillgångar innefattar Mosjön (310 ha) och Östersjön (140 ha) samt ett antal mindre sjöar/tjärnar och vattendrag såsom Flärken, Flärkån, Gällerån, Brusån, Fjälån och Bölesbäcken. Vattensystemet är kopplat till Indalsälven via Fjälån. Landskapet runt vattnen domineras av barrskog och myr. Fast bebyggelse finns i byarna Sjör, Mo och Åsen, närmaste tätort är Lit. I Mosjön och Östersjön finns sik av hög kvalitet, i övrigt utgörs fiskfaunan av rikligt med abborre, stor gädda samt vitfiskar som id och mört. Sutare har inplanterats i Mosjön och visat god tillväxt. Områdets småsjöar karaktäriseras som gädd och abborrvatten. Flärkån, Brusån och Fjälån utgör reproduktionslokaler för siken i Mosjön och Östersjön. Fjälån, Gällerån och Bölesbäcken håller stationär öring

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Barn under 16 år som medföljer målsman behöver ej erlägga avgift.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gott om fina matfiskar.

Gädda


Rikligt

Förekommer exemplar på över 100 cm.

Mört


Normalt

Sik


Normalt

Öring


Lite

Finns i Fjälån, Gällerån och Bölesbäcken.

Id


Lite

Lake


Sällsynt

Sutare


Sällsynt
 

Mo-Östersjöns FVO

Mo-Östersjöns Fiskevårdsförening bildades 1992. Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att genom försäljning av fiskekort upplåta fisket till ortsbor och allmänhet.

Organisationsnummer: 893202-2380

Kundnummer: 3169, Område: 3210.

Kontaktpersoner

Stefan Andersson

070-5645132  

Filer för nedladdning


Djupkarta Mosjön

Djupkarta Östersjön

Fiskeområden i närheten av Mo-Östersjöns FVO

Hårkan, Indalsälven, Sännån m fl vatten
Nedre Hårkan
Granboforsen, Indalsälven m fl vatten
Långan, Hårkan, Indalsälven
Norra Svartsjön, Mellansvartsjön och Södra Svartsjön

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.