Pentäsjoki Fvof

  • Pentäsjärvi
 

Pentäsjoki fiskevårdsområde

  Norrbottens län / Pajala och Övertorneå kommun.

Pentäsjoki vattensystem har sin början i de bäckar som för vatten till sjön Pentäsjärvi i de sydvästra delarna av Pajala kommun. Här kan man ta sig fram med båt på en milslång sträcka. Bäcksystemet passerar längs sin väg mot Torne älv några mindre byar och växer storleksmässigt allt eftersom fler vattendrag ansluter. Rätt snart efter att bäcken korsar gränsen till Övertorneå kommun förenas den med Aapuajoki, som har ett skyddsvärt öringbestånd. Flera längre forsar finns längs sträckan där tillgången på harr ofta är god. Mellan forsarna finns lugnare sel där du kan fiska på vakande fisk eller fånga större gäddor och ibland abborre. I Neistenkangas/Pello mynnar slutligen Pentäsjoki ut i Torneälven, där den vandrande havsöringen börjar sin resa upp i bäcken. I Pentäsjoki fiskar du Harr, Öring, Gädda, Abborre m.m. Du fiskar från stränder med gammal skog, myrar, ängsmarker och hed. I skogen finns djur som älg, ren, lodjur och björn. Längs  den östra sidan av Pentäsjoki finns en delvis spångad skoterled/vandringsled med grillstugor och en övernattningsstuga med bastu. Äldre broar och stenrösen som byggts för flottningens behov finns kvar än i dag. Bilvägar finns i anslutning till bäcken men vill du ta dig till de mer avlägsna delarna får du räkna med att vandra en del.

Fiske är gratis för barn under 15 år.
Fiskereglerna är desamma för både barn och vuxna.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 I övrigt gäller samma fiskeregler för barn som vuxna.

Fiskarter


Abborre


Normalt

Mestadels i sjöarna men förekommer delvis i bäcken.

Gädda


Normalt

Vanlig i sjö och bäcksystem.

Harr


Normalt

Harr vanlig.

Öring


Lite

Öringen är tillsvidare fredad.

Sik


Sällsynt

Lake


Sällsynt
 

Pentäsjoki Fvof

Pentäsjoki fiskevårdsområdesförening har som syfte att samordna fiskets bedrivande och främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske till allmänheten. Föreningen bildades 2016.

Organisationsnummer: 802600-8329

Kundnummer: 3198, Område: 3249.

Kontaktpersoner

Bertil Isaksson
070-327 34 16  

Fiskeområden i närheten av Pentäsjoki Fvof

Aareavaara FVOF Muonio älv, Aareajoki och Aareajärvet
Miekojärvi
Matkakoski Fiske
Jockfall
Keräntöjärvi FVO Keräntö- Hauta- Kukas- Naakajärvi

Anslutna fiskeområden i Norrbottens län
 Din varukorg är tom.