Rammsjöns FVOF (Kronoberg)

 

Rammsjöns fiskevårdsområdesförening

  Kronobergs län / Tingsryd kommun.

Rammsjön är en relativt grund insjö belägen i ett skogs- och myrlandskap i södra Småland.
Sjön ligger ostört i skogslandskapet.
Det är stor tillgång på gädda, abborre, braxen, mört sutare och ål.
Bäst fiske vintertid och på försommaren.
Fiske från båt rekommenderas.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Ruda


Lite

Ål


Lite

Sutare


Sällsynt
 

Rammsjöns FVOF (Kronoberg)

Rammsjöns fiskevårdsområdesförening bildades 1987 och syftet är att samordna bedrivandet av fisket och fiskevården i sjön.
Vidare att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske till allmänheten.

Organisationsnummer: 802600-5572

Kundnummer: 3193, Område: 3238.

Kontaktpersoner

Lars Johansson
0706 - 00 60 59


  

Fiskeområden i närheten av Rammsjöns FVOF (Kronoberg)

Hönshyltefjorden m fl vatten
Mörrumsåns FVO Ebbemåla-Åmma
Åsnen
Övdens
Härlunda Fiskevårdsområde

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.