Ryggens FVOF

 

Ryggen, Fäbosjön, Bosjön, Vargsjön mfl

  Dalarnas län / Falun och Säter Kommun.

Vi har planterar in öring i Ryggensjön och Fäbosjön.

Det är tillåtet att medföra båt, flytring eller annat hjälpmedel, i alla sjöar utom Ryggen. Detta p.g.a. risken för kräftpestsmitta

Andra förekommande fiskarter i inom fiskevårdsområdet är siklöja, mört, abborre, gädda, lake, elritsa.
Välkomna till en härlig upplevelse i naturskön miljö mitt i mellan Falun och Hofors.

 

 


Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Vanlig

Mört

Vanlig

Nors

Normalt

Lake

Lite
 

Org ID: 1041, Area 1004

Ryggens FVOF

Ryggens Fiskevårdsområdesförening

RFVOF bildades 1998.

Efter många och långa diskussioner mellan de i området ingående kommunerna, Falun, Hedemora och Säter kom en fiskerättsägandeutredning i gång i mitten av 90-talet. Lantmäteriet fann drygt 700 fiskerättsägare inom det tänkta området.

Från länsstyrelsens sida var det naturligt att tillfråga den sedan många år tillbaka, verkande, Ryggens fiskevårdsförening, om deltagande i planering och utredningsarbete. Arbetsnamnet under utredningen blev också RFVOF.

Varför bildades området?

Naturvårdsverket hade ett uppdrag från regeringen om att verka för att samtliga vatten där fiske kan utövas, skall vara åtkomliga för allmänheten. I uppdraget ingick att via länsstyrelserna dela in landet i mindre enheter –Fiskevårdsområden - där fiskerättsägarna genom områdesstyrelser fritt kan bestämma hur fisket skall bedrivas.

Som grund till stadgar för områdesföreningarna ligger några av länsstyrelsen formulerade paragrafer. Dessa paragrafer är allmängiltiga för hela landet. Föreningarna ges utöver detta ett stort utrymme att själva besluta om stadgar i övrigt. Krav finns på att områdesföreningen skall tillhandahålla och försälja fiskekort till fiskerättsägare, ortsbefolkning och allmänhet. Inom föreningen skall finnas personer som kan utöva tillsyn över att föreningens beslut om fiskets bedrivande efterlevs.

Intäkterna från fiskekortsförsäljningen går oavkortat tillbaka till förbättringar för fiskets bedrivande.


Kontaktpersoner

Lars Samuelsson, 070-6785821,

Mats O Morell, 070-5355541,  

Filer för nedladdning


Fiskebestämmelser Övriga sjöar

Fiskebestämmesler Ryggen

Områdeskarta

Fiskeområden i närheten av Ryggens FVOF

Hinsen-Logärdens fvof
Borgärdesströmmen, Aven samt delar av Seckan.
Lissjön (Hofors)
Vika FVOF
Tängerströmmen, Lambornsån, Balungen mfl

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se