Solgens FVOF

 

Solgen

  Jönköpings län / Vetlanda Kommun.
 Här säljer vi ej fiskekort!
iFiske säljer tyvärr inte fiskekort för denna organisation, utan här hittar du bara information om detta fiskevatten. Vi hoppas självklart på att i en framtid även kunna erbjuda fiskekort i Solgens FVOF.

Solgens FVOF

Solgen är en känd fiskesjö och har ett bra bestånd av framförallt gös, gädda och abborre. Dessutom förekommer sutare, braxen, mört, sarv, lake, ruda, siklöja och signalkräfta. Jiggfiske efter gös och abborre kan vara mycket givande. Vill man prova på andra metoder, som trolling eller mete fiskas gösen företrädelsevis kvällar och nätter. Även pimpelfiske vintertid kan vara fint.

Solgen ingår i Emåns huvudavrinningsområde, Solgenåns delavrinningsområde och är belägen i Eksjö kommun. Solgen är en måttligt näringsrik sjö med en areal på 22 kvadratkilometer och ett största djup på 20 meter, medeldjupet är 5,4 m. Sjön är belägen 195 meter över havet. Omgivningarna runt Solgen domineras av blandskog samt jordbruksmark med hagar och åkrar. Solgen är utpekad som värdefullt vatten för natur och för fiske. Kring Solgen finns ett rikt fågelliv med bl a mindre hackspett, mindre flugsnappare, storlom, lärkfalk, havsörn och fiskgjuse. Det finns även ett fast bestånd av utter. Fågeltorn finns i Söraby och en fin vandringsled längs Solgenån från Värne till Söraby fågeltorn. 
Det finns tre naturreservat i Solgen, som skyddar stora delar av den fina sjön och dess öar med ett rikt växt- och djurliv. Solgens norra övärld, Solgens centrala övärld och Solgens södra övärld. Läs mer om naturreservaten i Solgen via Länsstyrelsens hemsida eller informationsskyltar vid Mellby badplats och Åsa fiskegård. Respektera allemansrätten och ta ansvar för natur- och djurliv. Ta med allt skräp tillbaka och respektera de begränsningar som gäller för naturreservaten (bl a tältförbud på Prästö). Iordningsställda grillplatser finns på Sörö och Prästö.

Flera fiskekortsområden finns i Solgen, bland annat Mellby fiskekortsområde (västra delen av sjön) och Eksjö fiskeklubbs vatten vid Åsa fiskegård i sydöstra delen av Solgen, även fiskekortsområden för Skälsnäs och Sandshult samt flera områden, se listan med återförsäljare på Eksjö kommuns hemsida: https://www.visiteksjo.se/artikelarkiv/upplev/fiskesjoarieksjokommun/solgen.4.15f57bb1163ca7147c3154d.html
Ordförande för Solgens FVOF är Gunnar Thorn-Andersen, Sandshult, 0381-44012, 070-3234389.

Vid Åsa fiskegård (Eksjö fiskeklubb) finns säsongsöppen anläggning bemanning sommartid med butik, rumsuthyrning, båtuthyrning, båtplatser och båtramp. Vid Mellby badplats finns vindskydd, TC, kanotrastplats samt Solgens båtklubb (med låst båtramp för medlemmar). Flera fiskekortsförsäljare hyr även ut båtar och boende. 

 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fiskarter


Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Gös

Vanlig

Mört

Normalt

Braxen

Normalt

Ruda

Normalt

Lake

Normalt

Sarv

Normalt

Sutare

Normalt

Siklöja

Normalt
 

Org ID: 270, Area 230

Solgens FVOF

Solgens Fiskevårdsområdesförening representerar ca 65 markägare runt Solgen. Flera fiskekortsområden finns i sjön, se lista med återförsäljare av fiskekort. Se även information på Eksjö kommuns hemsida,  https://www.visiteksjo.se/artikelarkiv/upplev/fiskesjoarieksjokommun/solgen.4.15f57bb1163ca7147c3154d.html


Kontaktpersoner

Ordförande i Solgens FVOF:
Gunnar Thorn-Andersen

Sandshult 1575 92 Hult

Tel. 070-323 43 89

Epost.  
  

Filer för nedladdning


Djupkarta Solgen, östra delen

Djupkarta Solgen, Västra delen

Eksjö fiskeklubb, fiskekortsgränser

Mellby fiskekortsområde, gränser

Fiskeområden i närheten av Solgens FVOF

Skedesjön, Kyrkesjön, Smedhemsån
Aspö damm och Brunnshultadammen
Försjön
Mycklaflon
Föreda Kvarndamm

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se