St Hindsjöns FVOF

 
  Kalmar län / Nybro kommun.
 Här säljer vi ej fiskekort!
iFiske säljer tyvärr inte fiskekort för denna organisation, utan här hittar du bara information om detta fiskevatten. Vi hoppas självklart på att i en framtid även kunna erbjuda fiskekort i St Hindsjöns FVOF.

Fiskekort

Föreningen erbjuder följande varianter av fiskekort som gäller inom fiskevårdsområdet:

Dagkort: 100 kr

Veckokort: 200 kr

Årskort, personligt: 350 kr

Årskort, familj: 400 kr

Fiskekorten berättigar enbart till fiske med handredskap. Dessutom ingår rätt att fiska med dragrodd och trolling med två spön. Dagkortet är giltigt ett dygn och årskortet gäller för ett kalenderår. Fiskekortet skall alltid medföras vid fiske.

Fiskekortsförsäljning

Coop
Alstervägen 33
382 73    Alsterbro
Tel: 010-747 33 20

Fiskeregler

Minimått/maximått på gädda är 50/80 cm (fisk under och över måtten ska återinsättas). Max antal fiskar som får tas upp är en gädda per dygn.

Minimått/maximått på gös är 50/70 cm(fisk under och över måtten ska återinsättas). Max antal fiskar som får tas upp är en gös per dygn.

Kräftfiske 2022

Du som har ett års- eller familjekort erbjuds att fiska signalkräftor. Fisketillfället 2022 är lördagen den 13 augusti till söndagen den 14 augusti kl. 10.

Kräftfisket kostar 200 kr och då får du fiska med 5 mjärdar (en andel). Du får köpa högst 3 andelar (15 mjärdar) per års- eller familjekort. Märkta redskap, beten och båt ordnar du själv. FVO har två båtar för uthyrning (se nedan).

Avgiften erläggs kontant. Giltigt fiskekort uppvisas. Samling vid Hindsjöns badplats. Vi finns där från kl. 16 till kl. 17.

Frågor ring: Jörgen Antonsson 070-6379805 eller Göran Fransson 070-3130755.  

Båtar och båtuthyrning

Fiskevårdsområdesföreningen har två roddbåtar för uthyrning och en ramp för isättning av egna båtar vid föreningens anläggning vid Ögårdsvägen.

Hyra av föreningens båtar administreras av:

Coop
Alstervägen 33
Tel: 010-747 33 20

Båthyran är 100 kr per dag.  

Det finns också möjlighet att, i mån av plats, hyra en båtplats vid bryggan till en kostnad av 500 kr per år.

Djupkarta

Djupkarta över sjön finns till försäljning hos Coop. Kartan är i färg och laminerad i A3 format.

Pris: 150 kr

Rekordfiskar

2022

Gädda: 7,0 kg, Kevin Eriksson  

Gös: Inget inrapporterat     

All time high

Gädda: 16,2 kg, Ronny Göransson

Gös:       6,8 kg, Alexander R

Kontaktperson för inrapportering av rekordfiskar: Jörgen Antonsson, tel 070-6379805

Aktuellt

En isättning av ensomriga gösyngel har genomförts under september 2017. Totalt sattes vid detta tillfälle ut ca 4500 gösyngel. 

Boendemöjligheter 

Alsterbro Minihotell
Hindsjövägen 2 
382 73   Alsterbro
Tel: 0481 – 533 02
http://www.alsterbrominihotell.se

Kontaktperson

Jörgen Antonsson

Kadettvägen 3

382 73 Alsterbro

Tel: 070-637 98 05

Ordförande

Louise Hinsegård

Hinshultsvägen 1

382 73 Alsterbro

   


Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Siklöja


Normalt

Sutare


Lite

Gärs


Lite
 

St Hindsjöns FVOF

Välkommen till Store Hindsjöns fiskevårdsområde som erbjuder fiske i den 311 ha stora Store Hindsjön, belägen i Kråksmåla och Bäckebo socknar i nordvästra Nybro kommun, Kalmar län. Store Hindsjön är den näst största sjön i Alsteråns vattensystem och ligger i vackra blandskogsområden intill det gamla glasbrukssamhället Alsterbro och mitt i Glasriket.

Sjön genomströmmas av Alsterån. Ett friskt vatten har under hela 1900 talet medfört god förekomst av gädda, abborre och sutare. Gös är etablerad sedan några år efter att inplantering har skett sedan slutet av 1990-talet. Fiskevårdsområdesföreningens arbete har också resulterat i ett stabilt bestånd av signalkräftor. Fisket förvaltas sedan 1995 av Store Hindsjöns fiskevårdsområdesförening. Vår förening bedriver ett aktivt arbete med både lokal fiskevård och med att förbättra service och tillgänglighet för dig som gästar vårt fiskevatten. Vi erbjuder olika varianter av fiskekort för sportfiske året runt samt möjlighet att hyra båt. 

Särskilt uppskattat är kräftfisket för allmänheten i mitten av augusti då sjön fylls av entusiastiska fiskare i alla åldrar, från barnfamiljer till pensionärer som vill uppleva en sommarnatt med kräftfiske och grillning vid Hindsjön.

Kundnummer: 583, Område: 543.
  
  

Fiskeområden i närheten av St Hindsjöns FVOF

Uvasjön
Boasjö
Allgunnen (Högsby), del av Bruddesjön
Badebodaån, Boasjön, Öasjön, Kvarnsjön m.fl. sjöar
Högsby Turistfiskekort

Anslutna fiskeområden i Kalmar län
 Din varukorg är tom.