Storsjöns FVOF (Kramfors)

 

Storsjöns FVOF

  Västernorrlands län / Kramfors kommun.
 Här säljer vi ej fiskekort!
iFiske säljer tyvärr inte fiskekort för denna organisation, utan här hittar du bara information om detta fiskevatten. Vi hoppas självklart på att i en framtid även kunna erbjuda fiskekort i Storsjöns FVOF (Kramfors).

Fiske och fiskarter

Fiskbeståndet utgörs till största delen gädda och abborre. I Storsjön och Lövsjön finns därtill enstaka exemplar av tidigare inplanterad gös, harr och öring, men det fiske som rekommenderas är efter abborre och gädda.

Fiskekort

Fiskekortspriser

50 kr för dagkort/person,  

200 kr årskort/familj

Fiskerättsbevis kostar 25 kr (Fiskerättsägare)    

Gratis om DU är under 16 år och i målsmans närvaro och målsman har giltigt fiskekort.

Fiskekorten berättigar enbart till fiske med ett handredskap fört från land eller båt. Dagkortet är giltigt ett dygn och årskortet gäller ett år från inköpsdagen. Fiskekortet skall alltid medföras vid fiske.

Fiskekortsförsäljning

Mats Björklund
Tel: 070-6672020. (Swish)

Du kan även köpa fiskekort via Fiskevårdsområdesföreningens bankkonto Swedbank 84202-9949017868.

eller swisch till kassören (Obs skicka sms med namn och adress för vilken fiskekortet avser)

 Skicka ett mejl till mats.g.bjorklund@gmail.com med uppgifter vart kortet ska skickas dvs avsändare och adress.

Fiskeregler

Du får fiska med sportfiskeredskap fört från hand. Fiske får ske från land, båt samt is vintertid. Vid fångst av gäddor gäller ”catch and release” dvs. alla gäddor ska släpps tillbaka.                

– Nätfiske förbjudet!    
– Kräft- och ålfiske förbjudet!                              

Fiskekortet skall medföras vid fiske. 

Tillsyn och kontroll sker av fisketillsynsmän och fiskerättsägare.

OBS: Vid överträdelse mot fiskevårdsområdesföreningens regler kan en kontrollavgift utkrävas enligt lag (1981:533) om fiskevårdsområde.

Båtar och båtuthyrning

Flytt av båtar mellan sjöarna undanbes i största möjliga mån pgs av spridning av kräftpesten- respektera!

Isättning av båt kan i undatagsfall ske vid de gamla travstallarna i Fantskog.

Övrig service och aktiviteter i närområdet

Storsjö Camping & Trädgård
Tel: 0613 - 320 88 eller 070-3060590

Kontaktperson

FVOF saknar för tillfälligt styrelse

Vice Ordförande

Patrik Bergström

Kassör

Mats Björklund

Sekreterare

Patrik Bergström

Aktuellt

Bålagstävling med två spön (trolling) hålls 2:a helgen i juli. INSTÄLLT

Lördagen den ?? juli-2022 16:00 Start: Storsjöbadet

 

 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Gös


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Storsjöns FVOF (Kramfors)

Fiskevårdsområdets sjöar är belägna runt samhället Herrskog vid gamla E4:an. Storsjöns FVOF är en sammanslutning av fiskerättsägarna i Storsjön, Lövsjön, Bölestjärn, Mälandstjärn, Kläpptjärn, Återsjön samt Översjön. Fiskevårdsområdesföreningen bildades 1991 i sammanband med ombyggnationerna av E4. Föreningen verkar för ett aktivt friluftsliv med tyngdpunkten på fiske och natur i fiskevårdsområdet. Den ska också främja och bevaka att det naturliga fiskebeståndet bibehålls. Föreningen har uppfört ett antal vindskydd och markerat ett antal grund i området.

Fiskbeståndet är till största delen gädda och abborre. I Storsjön och Lövsjön finns därtill enstaka exemplar av tidigare inplanterad gös, harr och öring, men det fiske som rekommenderas är efter abborre och gädda. Storsjön är känd för såväl god tillgång som för stor fisk och här är cesiumhalten låg. Fiske med handredskap kan göras från land och båt. Bryggor för kast finns vid Ärstaviken, Lillholmen, Kläpptjärn och Översjön. På Orrhällan vid Bocknäset, ca 600 m väster om Storsjöbron, har uppförts ett vindskydd med grillplats. Det krävs dock båt för att komma dit sommartid. Vindskydd finns på Lillholmen i Gallsäterviken samt på Ärstaholmen öster om E4:an. 

Fiskevårdsområdesföreningen arrangerar också fisktävlingar under sommaren. Föreningen säljer fiskekort och fiskerättsbevis och hyr ut sjöar till föreningar som vill arrangera fisketävlingar. Föreningen ska också bevaka fiskerättsägarnas intressen.

Kundnummer: 555, Område: 515.
  
  

Fiskeområden i närheten av Storsjöns FVOF (Kramfors)

Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten
Hinnsjöns Fiskevårdsområde
Linsänketjärn, Halstjärn, Gulavattnet mfl
Skorpeds FVOF
Anundsjön, Moälven, Södra Anundsjöån mfl

Anslutna fiskeområden i Västernorrlands län
 Din varukorg är tom.