Växjösjöarnas FVOF

  Växjösjöarnas fvof - regelverk

Upplåtelseområde är följande sjöar: Barnsjön, Trummen, Växjösjön, Södra och Norra Bergundasjön. För fiske i dammar/laguner och mellanliggande vattendrag ska styrelsen kontaktas. Fritt mete i kanalen mellan Växjösjön och Södra Begundasjön, delen Söderleden till Södra Bergundasjön.

Fiskekort är personligt och får inte överlåtas. Fiskekortet ska medföras vid fiske och gäller endast när giltig legitimation kan uppvisas.
Köpare av fiskekort ska ta del av gällande regler och gränser för det upplåtna område.
Observera att kostråd finns som av hälsoskäl begränsar intag av fisk för vissa sjöar! Se nedan *

Kontrollavgift: Kontrollavgift om 2000 kr kan tas ut av fisketillsyningsman om fiskare bryter mot föreningens regler.

För fiske med mete, spinn, fluga, haspel, pimpel samt enkelt drag, (med ett spö per fiskekort) dock ej efter motordriven båt. Fiskekorten gäller även för 6 angeldon eller 6 ismetespön samt karpfiske i Trummen och Växjösjön. Vid fiske i båt tillåts ytterligare ett spö per fiskekort. Allt annat fiske är förbjudet.
Motor för transport får användas, förutom i Växjösjön, där alla slags motorer är förbjudna. Trollingfiske efter bensin- diesel- eller elmotor är förbjudet i samtliga sjöar.

Båtplatser/sjösättningsplatser: se karta
Föreningen upplåter båtplatser vid bryggor i Södra Bergundasjön, vid intresse kontakta info@vaxjofvo.se. Det är inte tillåtet att lägga båtar vid strand eller land. 

Tvåtaktsmotorer är förbjudna från och med 2021-01-01 i Södra Bergundasjön och del av Norra Bergundasjön, (se Bokhultets reservatsföreskrifter). 

Fångstbegränsning: Minimi och maxmått: Gädda 50-75 cm. Gös 50-65 cm, fisk som är mindre än minimimått och större än maximimått ska återutsättas på fångstplats, oavsett skick. Max två fiskar, gädda eller gös, per fiskekort och dag.

Abborre; Mini och maxmått , fiskar < 20 cm fritt, fiskar mellan 20-35 cm, högst fem abborrar per fiskekort och dag. Fisk som är större än 35 cm ska återutsättas på fångstplats, oavsett skick.

Förbud mot riktat fiske efter Gös i maj månad.

Södra Bergundasjön och del av Norra Bergundasjön ingår i Bokhultets Naturreservat; se reservatsföreskrifter fågelskydd.

* Analysresultat visar förhöjda halter av PFAS i fisk från Trummen, Växjösjön samt Södra och Norra Bergundasjön och nivåerna överskrider EU:s hälsobaserade riktvärden. Det gör att den som äter mycket fisk från sjöarna riskerar att på sikt få i sig för mycket av detta och liknande ämnen, så kallade PFAS. Att få i sig mycket PFAS under lång tid kan vara skadligt för hälsan. Enligt Växjö Kommuns kostrekomendationer ska man därför inte äta fisk från dessa sjöar fler än en (1) till tre (3) gånger per år. Råden gäller alla, både barn och vuxna, inklusive gravida och ammande kvinnor. Detta gäller tills vidare.

 


2022-01-19 | https://www.ifiske.se/fiskekort-sodra-bergundasjon-vaxjosjon-mfl.htm?rules=760 | www.ifiske.se
 Din varukorg är tom.