Ryssja, Tina, Mjärde eller Bur Översikt


Ryssja, Tina, Mjärde eller Bur

Fångstredskap

Beskrivning (Grunderna)

En ryssja är en nätstrut som hålls utspänd av ett antal bågar. Ingången är trattformad och ytterligare ett par trattar leder in till det innersta rummet. En ledarm leder fisken in i struten.Mjärde/Bur är det vanligaste fångstredskapet efter kräfta. Det är ett burliknande redskap, oftast gjorda av metallnät.Tina är ett burlikande fångstredskap för hummer, kräftor och krabba som ofta är cylinder- eller kubformade.

Utrustning

 Din varukorg är tom.