Found 4 results that matched your search. Show on map.

Svansjöarnas FVO (Värmland)

Svansjöarna, Ämmeskogsjön, Eldan mfl

Svansjöarnas FVO, som ligger i det natursköna sydvästra Värmland, omfattar sjöarna Ämmeskogsjön, Västersvan, Mellansvan, Östersvan, Eldan och Lången. Sjösystemet ingår i Lillälvens vattensystem, ett vattensystem som börjar i naturreservatet Glaskogen och ringlar sig genom sjöarna inom vårt fiskevårdsområde för att slutligen mynna ut i Byälven. Sjöarna har gott om …
 Perch  Pike  Zander  Brown Trout 
 Common bream  Roach  Asp  Ide 
 Burbot  Crucian carp  Common rudd  Tench 
 Vimba  Eel  Silver Bream  Common bleak 

Övre Gla FVOF

Övre Gla/Buvattnet, Grännsjön mfl

Welcome to the Upper Gla FVOF, which includes the Lake Upper Gla with surrounding lakes and ponds, a total of seven lakes and 32 ponds with a fish body. The area is largely located within the Glaskogen Nature Reserve see: www .glaskogen .se between Årjäng and Arvika iv: a …
 Perch  Pike  Brown Trout  Char 
 Roach  Burbot  Whitefish  Eel 
 Common bleak  Vendace 

Västra Långseruds FVOF

Björnklammen, Öjesjön, Vålungen m fl sjöar

Västra Långserud's fisheries conservation area belongs to Säffle municipality in southwestern Värmland, whose lake system is part of Lillälven's water system. A water system that starts in the nature reserve Glaskogen and meanders through the lakes in our fisheries conservation area to finally end up in Byälven. A fishing …
 Perch  Pike  Brown Trout  Roach 
 Whitefish  Vendace 

Stora Börs FVOF

Stora Bör, Lilla Bör mfl

The association manages: Big Bör, Lilla Bör, Älgsjön, Öjesjön, Bodasjön, Hynningssjön, Tegstjärnet, Hasselbacketjärnet, Sulerudstjärnet, Ragnilrudstjärnet. The Stora Börs fishery area belongs to southwestern Värmland, whose lake system is part of the Lillälven water system. A water system that begins in the Glaskogen Nature Reserve and winds its way through …
 Perch  Pike  Roach  Brook trout 
 Burbot  Whitefish  Eel  Common bleak 
 Vendace 
 Your cart is empty.