Mullsjö Sportfiskeklubb

Mullsjön

Mullsjön. Areal 719200m2. Maxdjup 19,3 meter. Medeldjup 7,3 meter .Fiskarter: Grov Abborre & Gädda. Gott bestånd av Mört & Benlöja samt lite sutare och brax .Gädda över 90 cm skall ovillkorligen släppas tillbaka så skonsamt som möjligt .Vi ser gärna att Stor Abborre återsläpps. Detta i en del av …

Fish species

 Perch  Plentiful
Finns grov abborre. Vilken vi försöker vårda.
 Pike  Plentiful
Finns grov gädda i sjön. Max mått 90 cm
 Common bream  Rare  Roach  Plentiful
Är i övertal gentemot abborren. Fiska gärna mycket mört.
 Tench  Rare  Signal crayfish  Common
Får endast fiskas av kommuninvånare efter anmälan vid bestämda datum.
 Common bleak  Plentiful
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se