Supply details for your fishing permit(s)! Rinnen, Hålevattnet, Mossjön m fl vatten (80 kr/item)

 För att fiska inom Håltebyn-Rinnens Fvofs område så måste du köpa ett fiskekort.

Det finns tre varianter att välja mellan. Ungdomar under 17 år gratis.

Respektera de satta reglerna inom området.

Handredskapsfiske avser även dragfiske efter båt, utterfiske, fiske med angeldon samt agnfiske med håv.
Gädda över 1 meter ska returnas.
All öring ska returneras
Fiskeförbud i allt rinnande vatten

Allt du tar med dig ut i naturen tar du med hem igen.

OBS! Tänk på att vi har både Flodkräftor och Signalkräftor i Eda. Se till så att båt och redskap är helt torra innan du byter fiskevatten.OBS!

Fisketillsyn sker löpande under året

 

ID: 3319

Day permit / Hålteby-Rinnens FVOF

Issued by Hålteby-Rinnens FVOF in cooperation with iFiske.se
Fishing permit #1:Validity: Valid to the end of the day (At 23:59)   
Price: 80 kr (SEK, Incl. VAT)
Select a start date:

 (Todays date: 21 Oct 2021)
Mobile phone number:
If you do not have a mobile phone, please supply your home number. 
First and last name:
Street adress:
ZIP:
Town:
Country:
Email
SMS notification?
 Rules and regulations & Terms & Conditions
The text on this page is machine translated. We can not guarantee that the translation from Swedish to English is 100% accurate. Please refer to the Swedish page for the correct, original version of the text.

In order to fish within Håltebyn-Rinnens Fvofs area you have to buy a fishing license.

There are three variants to choose from. Young people under the age of 16 free

Respect the set rules in the area.

Fishing gear also refers to fishing for boats, otter fishing, angling fishing, and bait fishing.
Pike over 1 meter should be returned.
All Trout should be returned
Fishing ban in all running water

All you bring with you in the wild will take you home again.

NOTE! Keep in mind that we have both River Crayfish and Signal Crayfish in Eda. Make sure boat and gear are completely dry before changing fishing waters.

Fishing supervision takes place continuously during the year

 Your cart is empty.