Supply details for your fishing permit(s)! Unden (10 kr/item)

 Fishing prohibited October 1 to November 30
ID: 538

Fiskerättsbevis för fiskerättsinnehavare / Undens FVO

Issued by Undens FVO in cooperation with iFiske.se
Fishing permit #1:Validity: Valid to the end of the year (31 Dec at 23:59)   
Price: 10 kr (SEK, Incl. VAT)
What calendar year will this be valid for?
 2021
 2022
 (Todays date: 27 Oct 2021)
Mobile phone number:
If you do not have a mobile phone, please supply your home number. 
First and last name:
Real estate:
Välj typ:

Street adress:
ZIP:
Town:
Country:
Email
SMS notification?
 Rules and regulations & Terms & Conditions

Fiskerättsägare och arrendatorer
Varje fastighet har minst en fiskerätt, om fastigheten ägs av flera personer har alla delägare rätt att fiska. Sammanlagd maximal nätlängd är 200 meter per fiskerätt även om fastigheten har flera delägare.
Fiskerättsägare ska vid fiske medföra ett fiskerättsbevis, detta är personligt och kan erhållas från iFiske.se mot en administrativ avgift på 10 kronor.

Om fastighetens fiskerätt är utarrenderad har endast arrendatorn rätt att fiska. Arrendatorn ska vid fiske medföra ett fiskerättsbevis från iFiske samt kopia på arrendekontraktet.

På fiskerättsbeviset ska fullständig fastighetsbeteckning anges, exempel: Baggekärr 1:65

Fiskeregler 

Handredskap:
Pimpel, mete, kastspö och flugspö är tillåtet i hela sjön, även intill land.
 Angeldon samt rodd med max 2 drag är också tillåtet i hela sjön.

Rörliga redskap:
Nät, långrev, ryssja: Inom det egna byalaget får man fiska intill land, på gemensamma vatten minst 300 meter från land. 


Kräftfiske
Kräftor får endast fiskas på eget byalags vatten, detta gäller hela sjön.

Märkning
Redskapen ska vara markerade med väl synliga vålar. Vålarna ska vara märkta med namn, telefonnummer och fastighetsbeteckning. Nät som ligger mer än 300 meter från land ska ha vålar med flaggor, en flagga närmast land 2 flaggor ute i sjön, samma färg på flaggorna. Flaggorna bör vara minst 1,5 meter över vattenytan. Redskap som ej är markerade och märkta enligt reglerna tas i beslag av tillsynsmännen, detta gäller även inom 300 metersgränsen.

Nätfiske
Max 200 meter nät. Två eller flera fiskerättshavare får EJ koppla samman sina nät till mer än 200 meter nätlängd. 
Näten får ej vara djupare än 10 fot.

Trolling (körning med drag):
Max 10 drag/beten per båt är tillåtet. Inom det egna byalaget får man fiska intill land, på gemensamma vatten minst 300 meter från land. Vid fiske ska man vara minst 100 meter från markerade rörliga redskap.

Begränsningar för röding och öring:
Max 2 rödingar alternativt öringar får fångas per fiskerätt och dygn. 
Minimimått för röding och öring är 50 cm, fiskar under 50 cm ska släppas tillbaka i sjön, får ej föras i land.


Fiskeförbud:
Allt fiske förbjudet från och med 1 oktober till och med 30 november.
 

Vid brott mot fiskereglerna kan fisketillsyningsman utfärda en kontrollavgift på 1000 till 2000 kr.

 Your cart is empty.