Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Väsman (Sportfiskekort (dagkort), 50:-/st)

 Gäller endast fiske med handredskap, vintertid även angling.
Säljs av Väsmans FVOF och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 1010
Avser: Sportfiskekort (dagkort), Väsman
Giltighet: Giltigt till slutet på den aktuella dagen (kl 23:59)   
Pris: 50:- (SEK)

Från vilket datum skall det gälla:

(Dagens datum: 22 Jan 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:

- Fiskeregler för alla: 3 st ädelfiskar/dygn får tas upp. Får du fler skall de återutsättas i sjön såväl levande som död.
- Öring mindre än 50 cm skall återutsättas i sjön levande som död.
- Allt fiske innanför stängslet vid inloppet till Ludvika kraftstation är förbjudet.
- Samtliga fiskekort och fiskerättsbevis gäller för fiske i hela sjön.
- Kräftfiske sker enligt särskilda bestämmelser.
- Samtliga kort gäller även för hemmavarande barn under 18 år.
- Årskort och Fiskerättsbevis gäller även för maka, make eller sambo.
- Dagis, förskola, grundskola och gymnasium får som friluftsaktivitet fiska gratis.
- För övrigt är korten personliga och får ej överlåtas.
- I området ingående skifteslag: Stensbo, Sunnansjö, Norrvik, Sörvik, Brunnsvik, Finnäset, Gonäs, Ludvika by, Ludvika gård och Ludvika stad.

Ortskort Pris 300:- / kalenderår
Får lösas av alla, som är mantalsskrivna inom skifteslag ingående i fiskevårdsområdet.
Dessutom av ägare till fritidshus inom skifteslag ingående i fiskevårdsområdet.
Dock endast ett kort per fritidshus.
Ortskort medför rätt till fiske med mjärde, ryssja, angeldon (max 15 st), samt 2 handredskap. För familj gäller 1 redskap per person.
Mjärdar och ryssjor skall vara utmärkta med väl synligt flöte med vimpel.
Flötet skall vara märkt med namn, adress och telefonnummer samt nummer på ortskortet.
OBS! Ej rätt märkta redskap kan tagas upp av fisketillsynen.

Sportfiskekort:
Pris dagkort 50:- , årskort 300:- / kalenderår
Gäller endast fiske med handredskap, vintertid även angling.

Trolling och utterfiskekort
Pris dagkort 100:-
Årskort 500:- / kalenderår
Kan lösas av den som ej får lösa ortskort eller fiskerättsbevis.
Gäller för trollingfiske / utterfiske med max 8 spön/drag.
Sportfiskekortet ingår i trollingkortet.

Fiskerättsbevis
Pris 100:- / kalenderår
Kan lösas av fiskerättsägare, upptagen i fiskerättsförteckningen för fiskevårdsområdet.
Ett fiskerättsbevis per påbörjad halv (0,5) procentandel i området.
Gäller för kalenderår.
Löses hos styrelsens medlemmar med tillgång till fiskerättsförteckning samt hos KVS i Ludvika, och Sunnansjö Järnhandel i Sunnansjö.
Innehavare av fiskerättsbevis får utöva fiske enligt samma bestämmelser som innehavare av Ortskort.

Nätfiske:
Nätfiske är förbjudet inom sex (6) markerade områden på särskild nätfiskekarta gällande från år 2011.
Karta finns på hemsidan www.fiskailudvika.se/vaesman och www.ifiske.se, väsman, fliken kartor, fiskekarta.
Får bedrivas av innehavare av Fiskerättsbevis.
Nätlängd max 150 meter/bevis/kort. Nät får ej kopplas ihop till längre längd än 150 meter. Minsta avstånd 100 m mellan längder. Mellan 15/9 - 31/10 max 18 mm maskstolpe tillåtet.
Nät skall märkas i båda ändar med flöte med väl synlig vimpel och vara märkta med namn och telefonnummer,
helst mobiltelefonnummer samt numret på fiskerättsbeviset eller ortskortet.
Nät får läggas tidigast kl 18.00, näten skall tagas upp senast kl 09.00.
Om mörker råder på ovan tider får man anpassa läggning och upptagning till närmast lämpligast tidpunkt. Från 1 september till och med 31 oktober gäller nätfiskeförbud innanför en radie av 300 meter från in och utlopp i sjön.

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se