Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Skeingesjön och Helge Å (del av) (Årskort, 300:-/st)

 Max två spö per fiskekort. För angelfiske gäller speciella regler. Barn och ungdom upp till 16 år kan fiska utan fiskekort. Djupkarta finns till försäljning.
Säljs av Skeingesjöns FVO och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 1112
Avser: Årskort, Skeingesjön och Helge Å (del av)
Giltighet: Giltigt i 365 dagar   
Pris: 300:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 16 Dec 2017)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:
Regler för fiske inom Skeingesjöns Fiskevårdsområde
1. Grundregel för fiske enligt stadgar för Skeingesjöns FVO.
Källa: Länsstyrelsens beslut om bildande av Skeingesjöns Fiskevårdsområde 1977-06-23; Dnr 11.379-1676-77
• Delägare får inom vattenområdet tillhörande skifteslag (byalag), vari han/hon själv är delägare, bedriva fiske i förhållande till sitt andelstal. För fiske inom övrigt vattenområde må delägare fiska med handredskap. Åstadkommer fiskevårdsområdet genom punktinsatser på härför lämpade områden ”nya” fiskeobjekt må delägare utnyttja detta fiske på sätt som stämman beslutar.
2. Följande detaljregler för fisket finns upptecknade i protokoll från fiskestämma med Skeingesjöns    Fiskevårdsområde 22/3 2006.
• Fiskerättsägare får använda högst två nät á 30 meter och en långrev vid fiske på vatten utanför det egna byalagets (skifteslagets) område.
• Kräftfiske är förbjudet inom hela Skeingesjöns Fiskevårdsområde.
• Alla fasta redskap som läggs ut för fiske skall vara märkta med fastighetens beteckning och ägarens namn på FVO:s plastbricka.
• För angelfiske gäller speciella regler: Angelfiskare med gällande fiskekort löser dagsangelkort á 100 kronor och gäller för max 10 angeldon.
• Max två spö per fiskare.
• Allt fiske med fasta redskap i kanalen mellan Tuvesjön och Helgeån är förbjudet.
• Allt fiske 10 meter uppströms och 25 meter nedströms kraftverket i Hästberga är förbjudet.
• Gäster hos fiskerättsägare får bedriva fiske utan att lösa fiskekort om fiskerättsägaren själv deltager i fisket eller om fisket bedrivs i anslutning till fiskerättsägarens tomt eller brygga.
• Barn och ungdom upp till 16 år äger rätt att fiska utan att inneha fiskekort, mot uppvisande av legitimation.

• Utbetalning av fångstpremie för mink: 100:-, vid uppvisande av fångst.
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se