Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Roxen (Årskort, 500:-/st)

Säljs av Roxens FVOF och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 123
Avser: Årskort, Roxen
Giltighet: Giltigt i 365 dagar   
Pris: 500:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 18 Feb 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:
Fiskebestämmelser för sjön Roxen
Fastställda av styrelsen för Roxens Fiskevårdsområdesförening 2010-07-25.
Gällande allt fiske inom Roxens fiskevårdsområde inklusive fiske av fiskerättsägare.
Området avgränsas mot tillrinnande vattendrag vid respektive åmynning. I Motala Ströms inflöde är dock fiske tillåtet upp till 200 meter nedanför Nykvarns kraftverk.
I Motala Ströms utflöde är fisket tillåtet till Kimstads regleringsdamm. Göta Kanal och Svartån ingår ej i området.
Målsättning:
Roxens fvof har som målsättning att:
- Bevara och stärka svaga bestånd av hotade arter som t ex asp och nors.
- Anpassa och utveckla fisket till en ekologiskt hållbar nivå.
- Bygga upp lokal kunskap för den framtida fiskevården.
- Genom långsiktigt uthålliga fiskevårdsinsatser bidra till att öka Roxens attraktivitet för såväl närboende som besökare.
Generella bestämmelser:
Minimimått:
Fisk av följande slag får fångas om den håller nedan angivna minimimått räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.
- Gädda 40 cm Fångstbegränsning se fiskekortsbestämmelser
- Gös 45 cm Sportfiske endast catch and release
- Ål 65 cm
Fisk som är under minimimått skall omedelbart återutsättas oberoende av hälsotillstånd.
Maskstorlek nät:
Från och med 2011-01-01 är min maskstorlek 60 mm (120 mm sträckt maska).
Fredningstider:
Fångst av asp är förbjuden hela året.
Förbjudna fiskemetoder:
Fiske med krokredskap i avsikt att hugga eller rycka fast kroken utvändigt på fisken är förbjudet liksom fiske med sprängmedel.
Märkning av fiskredskap:
Utestående fiskredskap skall tydligt utmärkas med boj där ägarens telefonnummer och ”ER” (= enskild rätt) tydligt framgår.
Naturreservat:
Det åligger varje fiskande att hålla sig underrättad om vilka regler som gäller för vistelse i och i närheten av naturreservaten vid Kungsbro, Motala Ström, Svartån och Stångån.
Brott mot fiskebestämmelserna hanteras av rättsinstanser.

Speciella bestämmelser för fiskekort:
Roxens fvof säljer kort för handredskapsfiske varvid följande bestämmelser gäller utöver de generella:
- Tillåtna redskap är metspö, kastspö, pimpel, flugspö samt ismete (angel) med max 4 spön. Trolling är tillåtet vid innehav av speciellt trollingkort.
- Fiskekortet är personligt och gäller för familj med 2 vuxna och deras barn under 16 år.
- Fiske är ej tillåtet närmare än 50 meter från pålade bottengarn, brygga eller bebyggd strandtomt utan särskilt tillstånd från ägaren. Fiske får ej ske i sådan närhet av utsatta nät att dessa kan oredas eller skadas.
- Antal tillåtna matfiskar av gädda mellan 40-90 cm är maximerat till 2st per kort o dag, och alla övriga gäddor skall släppas tillbaka. Detta görs för att säkerställa ett bra gäddbestånd i framtiden.
- Sportfiske efter gös gäller endast catch and release!
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se