Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Vidöstern (Årskort inkl 2 nät Vidöstern , 500:-/st)

 Inkl. 2 nät
Säljs av Vidösterns FVO och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 1230
Avser: Årskort inkl 2 nät Vidöstern , Vidöstern
Giltighet: Giltigt i 365 dagar   
Pris: 500:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 19 Jan 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:

Fiskebestämmelser inom Vidösterns fiskevårdsområde

Fiskeområde:

o Dessa fiskebestämmelser omfattar sjöarna Vidöstern, Färsjön, Prostsjön samt Laganån söderut, från Vidöstern (Sundet) ned till dammluckor vid Kvarnagården, Vittaryd.

o Vid fiske i Laganån, från Osudden och uppströms till Karlfors damm, gäller särskilda fiskebestämmelser, separat grönt fiskekort eller separat SMS-kvitto måste lösas för detta område.

Fiskeregler:

o På samtliga kort ingår fiske med handredskap, samt vid isfiske, 10 st angel per kortinnehavare och dag. Andra redskap än vad som gäller för löst kort är ej tillåtna.

o Vid angelfiske får på redskapen endast angelkrok användas.

o Minimimåttet på gös och gädda är 40 cm.

o Vid köp av helårskort får mot tilläggsavgift 2 st nät användas, var och ett med en total längd av 30 m och max djup av1,8m, samt långrev med max 100 st krokar, OBS! endast mask får användas som bete på långreven.

o Under tiden 1/5 t.o.m. 1/10 är nätmaskor mellan 18-45 mm förbjudna.

o Vid nät och långrevsfiske skall i båda ändar tydligt markerade bojar finnas, med nummer på ditt nu gällande fiskekort, samt namn och telefonnummer vara angivet. Vid camping anges kortnummer, namn, mobilnummer samt campingplats.

o Redskap ej märkta enligt ovan eller ej läslig märkning, kommer att avlägsnas ur sjön.

o Uteliggande tid för nät och långrev är begränsad till 24 timmar på samma plats, sedan skall redskapen tagas upp eller flyttas minst 200 m.

o Nät och långrevsförbud gäller i samtliga åar inom fiskevårdsområdet samt i hela Prostsjön och i Laganåns in- och utlopp med en radie av 300 meter ut i Vidöstern.

Ordningsregler:

o Fiske utan att medföra fiskekort eller SMS-kvitto är ej tillåtet.

o Kortinnehavaren skall alltid närvara vid utlägg och upptag av redskap.

o Familjeårskort gäller för egna barn upp till 18 års ålder.

o Kräftfiske ingår ej i kortet.

o Endast ett helårskort per person och år med erlagd tilläggsavgift får innehas.

o Underlåtelse att följa bestämmelserna för fiskevårdsområdet kommer att beivras. Överträdelse kan medföra avstängning för vidare fiske inom fiskevårdsområdet.

o Kort och kvitto är personligt och får ej överlåtas.

o Kortet eller kvitto skall uppvisas vid anfordran av tillsyningsman, polis eller fiskerättsägare.

o Det är inte tillåtet att bedriva någon typ av fiske i kommersiellt syfte genom t.ex. försäljning av fisketurer eller liknande arrangemang utan särskilt skriftligt tillstånd från VFO: styrelse.

Styrelsen för Vidösterns Fiskevårdsområde (VFO)

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se