Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Floda-Björbo (Veckokort, 275:-/st)

Säljs av Floda-Björbo FVO och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 1314
Avser: Veckokort, Floda-Björbo
Giltighet: Giltigt i 7 dagar   
Pris: 275:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 24 Jan 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:

Genom Björbo och Dala-Floda, på en sträcka av endast 15km, strömmar inte mindre än sex älvforsar, Käringforsen, Fänforsen, Hagelängsforsen, skålforsen, Forsgärdsforsen och Hagforsen.
Bokningsbekräftelsen gäller som fiskekort inom Floda-Björbos fiskevårdsområde enligt områdets bestämmelser. Fiskekortet ska medföras vid fiskets utövande och på anfordran uppvisas för polisman eller fiskeritillsyningsman.

Regler för turistfiskekort

 1. Fiske får bedrivas mot lösande av fiskekort i samtliga vatten i Floda församling med undantag för Basttjärn i Trolldalen.
 2. Barn under 18 år fiskar gratis i allmänna vatten.
 3. Fiske får endast bedrivas med följande redskap:
  Spinn-, haspel-, flug-, mete- eller pimpelspö samt mjärde (ej forsarna).
  Mjärde får inte användas i ädelfiskevatten eller forsarna.
 4. Angling är tillåtet i samtliga sjöar och tjärnar.
  (undantag ädelfiskevatten med särskilda fiskekort och Långsjön)
  Max 15st angeldon per kort, minimimått angelkrok 10cm.
 5. Allt fiske med fasta redskap riktat mot ädelfisk är förbjudet.
 6. Allt kräftfiske förbjudet.
 7. I Östra Glasögontjärn är endast flugspöfiske tillåtet.
 8. Allt fiske från båt och flytring är förbjudet i ädelfiskevatten.
  Undantag: Närsen, Älven, Gryssen, Långsjön och Olsen (Orsen).
 9. Förbud mot drivfiske med flaska (bult) eller dylikt i alla ädelfiskevatten.
 10. Alla ädelfiskevatten: Fiske får endast bedrivas med 1st handhållet spö per person. Max 2 ädelfiskar får fångas per kort och dag. Minimimått för Öring 35cm. Gäller även bäckar och andra mindre vattendrag där fiske är tillåtet (ej forsarna, se nedan).
 11. Ädelfiske i alla forsar:
  a) Endast ett handhållet spö per person och kort
  b) Endast harr och öring mellan 35-45 cm får behållas, alla andra skall släppas tillbaka oavsett kondition och endast en öring och en harr per fiskekort och dag får behållas.
  c) Fiske tillåtet ENDAST med konstgjorda beten i forsarna = flugfiske och spinnfiske med konstgjorda beten (drag, spinnare, jigg).
 12. Harrfiske förbjudet from 1 maj tom 1 juni pga. lek.
  Öringfiske förbjudet i strömmande vatten from. 15 sept tom 1 nov. Om Öring fångas i strömmande vatten när Harrfiske bedrivs under perioden 15 sept tom 1 nov skall den alltid återutsättas oavsett kondition eller storlek.
 13. Fiske tillåtet ENDAST med konstgjorda beten i forsarna = flugfiske och spinnfiske med konstgjorda beten (drag, spinnare, jigg).
 14. Gäddfiske, Gäddor under 75 cm längd får tas upp, alla gäddor över 75 cm återutsätts. Gäller i samtliga vatten

All överträdelse mot fiskebestämmelserna kommer att beivras. Fiskekortet skall medföras vid fiske och uppvisas på begäran av fisketillsyningsman. Tillsyn sker kontinuerligt. Enligt årsmötesbeslut och lagen om fiskevårdsområden §31 äger fiskevårdsområdet rätt att ta ut en avgift på 400 kr för olaga fiske.

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se