Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån,Varpen (Årskort Familj, 300:-/st)

Säljs av Bollnäs FVF och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 1327
Avser: Årskort Familj, Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån,Varpen
Giltighet: Giltigt i 365 dagar   
Pris: 300:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 22 Jan 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:
Minimimått Öring, Röding 25 cm. Harr 30, Gös 50 cm, Voxnan, Ljusnan 35 cm.
Max 2 gösar / fiskekort och dygn.
Max 3 ädelfiskar / fiskekort och dygn.

Galvån
Sträckan Åsbacka – Galvsjön, fiske får endast utövas med spinnare och fluga. Fiske får endast ske under perioden 1 juni – 31 augusti, fångstbegränsning 1 fisk per person. Minimimått: 35 cm öring och 30 cm harr. För fiske krävs fiskekort i Arbrå FVF eller Bollnäs FVF

Fiskekort eller kvitto på kort skall medföras vid fiske.

I strömmande vatten samt put and take vatten får endast handredskap användas d.v.s 1 spö per person.

Ljusnans inlopp i Varpen räknas som strömmande vatten uppströms en linje mellan Scandics brygga och Varpnäs udde .

Ljusnans inlopp i Växsjön räknas som strömmande vatten från Lottefors kraftverk ned till den korsande kraftledningen ca 300 m nedströms kraftverket.

Max 3 ädelfiskar per kort och dygn – Gäller i alla vatten. Fiske skall bedrivas personligen. Barn under 15 år fiskar gratis i målsmans sällskap.
Max 2 st gösar / dag / kort
Antal angeldon max 12 st per kort. Mjärde 5 och Ryssja 5. Samtliga dessa redskap skall skötas och vittjas minst en gång per dygn. Fiskeredskap som lämnas utan tillsyn skall vara märkta med ägarens namn, adress , fiskekortsnummer och telefonnummer.
Fiske från/med båt & flytring i Lapptjärn och Hundtjärnarna är förbjudet.
I Klumpströmmen är endast fiske med fluga tillåtet.
Galvån endast fiske med spinn eller fluga.

Fiskeförbud
Klumpströmmen 15/10 – 15/5.
Fiskeförbud på öring i Bollnäsströmmarna15/10 – 31/12 samt i övriga strömmande vatten 1/9 – 31/12.
Allt fiske med nät, långrev och ståndkrok är förbjudet.

Fiskeförbud enligt vattendomar
Lottefors, Dönje, Sunnerstaholm och Lenninge kraftverk 25 m ovanför och 50 m nedanför damm. Fiskeförbud i Tunnelutloppet Varpen och Sunnerstaholm. Fiskevårdsföreningens styrelse har möjlighet att besluta om tillfälliga undantag från fiskebestämmelserna.

Info om nyheter, förändringar och kontakter på hemsidan www.bollnasfvf.se
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se