Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Vildmarksfiske Boxholm Skogar (Grönt Årskort, 400:-/st)

Säljs av Boxholms Skogar AB och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 133
Avser: Grönt Årskort, Vildmarksfiske Boxholm Skogar
Giltighet: Giltigt i 365 dagar   
Pris: 400:- (SEK, Inkl 25% moms)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 24 Jan 2018)
 Denna produkt har en fördröjning inlagd för att förhindra missbruk. Det innebär att produkten blir giltig tidigast 15 minuter efter köpet.
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:

Bestämmelser för fiskekortsinnehavaren (Grönt fiskekort)
Fiskekortet gäller endast i här redovisade fiskevatten. Fiske får inte bedrivas närmare än 50 meter från badbrygga eller bebyggd strandtomt utan särskilt tillstånd av ägaren.
Fiske får ej ske i sådan närhet av utsatta nät eller andra redskap att dessa oredas eller kommer till skada.
Fiskekortet berättigar ej till fiske med andra redskap än som står angivet på fiskekortet. Mörtstuga som lämnas skall alltid vara märkt med ägarens /fiskarens namn och adress samt telefonnummer. Fiske med mörtstuga får endast ske under isperioden (vintern).
Fiskekortsinnehavaren skall respektera och göra sig väl underrättad om fredningstider och fågelskydd samt anvisnings- och förbudsskyltar inom området. Överträdelse kan medföra avvisning och förverkning av fiskekortet.
Fiskekortet skall alltid medföras på fisketuren och uppvisas på anfordran av polis, tillsyningsman eller markägarens representant.
Parkeras bilen på anvisad parkeringsplats vid fiskeplatsen/båtplatsen kan fiskekortet med fördel placeras innanför vindrutan, väl synligt.
Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas, men gäller även barn under 15 år om de befinner sig i kortinnehavarens sällskap.
Fiskebåt för fiske får lånas utan kostnad i sjöar där sådan finns, se förteckning över sjöar. Båten skall lämnas väl förtöjd. Egen båt får varaktigt (mer än en dag) läggas i sjö först efter särskilt avtal. Båten skall alltid vara märkt med ägarens namn och adress.
I våra sjöar är det förbud mot bensindrivna båt motorer, om inte särskilt tillstånd erhållits.
För transport på enskild väg gäller fiskekortet som passerkort vid färd till och från fiskevattnet. Finns vägbom skall den respekteras och vägen är då avstängd för motortrafik.
Medverka till ett rent vatten och en ren natur så att alla får en fin naturupplevelse i våra marker. Var försiktig med ELD och elda aldrig på moss- och torvmarker.
Vidare information kring fisket kan lämnas på Boxholms Skogars kontor i Boxholm eller på telefon 0142-525 20.
Årskort gäller för mete, pimpel, kastspö, drag, flugspö samt 10 angeldon.
Dagkort gäller för mete, pimpel, kastspö, drag, flugspö samt 10 angeldon. Som dagkort räknas dygn med samma datum.

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se