Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Ljungsjön (Dagkort, 100:-/st)

Säljs av Västra Kronobergs Metklubb och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 1450
Avser: Dagkort, Ljungsjön
Giltighet: Giltigt i 24 timmar   
Pris: 100:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 17 Dec 2017)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:
Regler för fiske i Ljungsjön vid Ljungby

1) Tillstånd för fiske i Ljungsjön erhålls genom lösande av fiskekort. Fiskekort kan lösas som dygnskort (gäller 24 timmar) eller årskort (gäller ett år från utskriftsdatum). Priser: Dygnskort = 100 kronor. Årskort = 600 kronor. Fiskekort kan lösas via www.ifiske.se
2) Fiskekortets giltighetstid är angivet på kortet.
3) Fiskekortet skall uppvisas på uppmaning av tillsynsman.
4) Person som ertappas under utövande av fiske utan fiskkort kommer att anmälas för olovligt fiske.
5) Person som ertappas under fiske med förbjudna redskap kommer att anmälas för olaga fiske.
6) All fångad fisk skall återutsättas i vattnet oavsett kondition på fisken. Även allvarligt skadad fisk skall återutsättas. Fisk får ej avlivas.
7) Vid fiske skall håv med knutlöst nät, en väl tilltagen avkrokningsmatta samt en vattenbehållare (hink eller liknande) finnas tillgängligt. Håv och matta skall storleksmässigt vara anpassade för det fiske du ämnar bedriva.
8) Fiske får endast ske med handredskap och endast ett spö per fiskare, oavsett om du bottenmetar, flötmetar, stalking-fiskar eller flugfiskar. Endast mete och flugfiske är tillåtet. Spinnfiske, jiggfiske, pimpelfiske och ismete är inte tillåtet.
9) Fisk ska ske inom rimligt kastavstånd – sunt förnuft gäller och respektera andra fiskare.
10) Båt eller Bait Boats är inte tillåtet.
11) Lämna aldrig ditt spö utan uppsikt.
12) Vid feeder- och bottenmete är endast glidande riggar tillåtna (sänke eller swimfeeder skall glida fritt på huvudlinan). Alla former av bolt rigs (fasta sänken eller feeders) är förbjudna. Alla former av leaders och leadcore leaders är förbjudna. Anti Tangle Tubing är tillåtet.
13) Mäskning och förmäskning med brödbaserat mäsk, pellets samt partikelbeten är tillåtet. Alla partikelbeten som inte är färdiga för användning, direkt från tillverkaren, skall blötläggas i minst 24 timmar samt kokas i minst 30 miunter.
14) Säckning av fisk får endast ske under en kortare stund för att förbereda eventuell vägning och fotografering. Fisken skall säkras ordentligt i en bankstick och kontrolleras regelbundet.
15) Vid tävlingsmete får keepnet med en längd på minst 4 meter användas.
16) Tältning är förbjudet. Parasoll får användas.
17) Samla allt skräp i en påse och ta med dig hem efter avslutat fiske – oavsett om det är du som skräpat ner eller annan fiskare.
18) Barn till och med 16 år fiskar gratis i målsmans sällskap om målsman löst fiskekort.
19) Det åligger varje fiskare att läsa och följa de regler som gäller för fiske i Ljungsjön. All information finns tillgänglig på www.ifiske.se samt på informationstavlan vid vindskyddet.
20) Västra Kronobergs Metklubb har vid styrelsemöte beslutat att ta ut en kontrollavgift med 4000 kronor för personer som bedriver olaga fiske i Ljungsjön. Med olaga fiske menas fiske som strider mot gällande fiskeregler. 
Kontrollavgiften har stöd i gällande lagstiftning LAG 1981:533 om Fiskevårdsområden. Förutom detta gäller regler för lagstadgad fisketillsyn enligt 47 paragrafen i fiskelagen (1993:787). Fisketillsynsmän har även rätt att beslagta fisk och fiskeredskap. Tjuvfiske i Ljungsjön polisanmäls alltid.

Fisket i Ljungsjön sköts och administreras av Västra Kronobergs Metklubb. För information och frågor om sjön och fisket kontakta oss på vastrakronobergsmetklubb@yahoo.se

Västra Kronobergs Metklubb samt Ljungby Kommun
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se