Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Ängesån, Puorojärvi & Karrajärvi (Dygnskort, 60:-/st)

Säljs av Ullatti FVOF och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 1575
Avser: Dygnskort, Ängesån, Puorojärvi & Karrajärvi
Giltighet: Giltigt i 24 timmar   
Pris: 60:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 18 Feb 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:
Fiskeregler för vatten inom
Ullatti fiskevårdsområdesförening
Allmänna fiskeregler
Giltigt fiskekort och giltig legitimation skall kunna uppvisas.
Fiske är tillåtet endast med handredskap, s.k. ”ryckfiske” är strängeligen förbjudet!
Allt fiske med fasta redskap, t.ex. nät, mjärde o.d. är ej tillåtet
Fiske med släp eller kastlina med fler än tre krokar är ej tillåtet.
Fiske med utter eller jämförligt redskap är ej tillåtet.
Sjöar
Allt fiske ska ske med försiktighet och respekt för hållbart fiske.
Hänsyn måste ovillkorligen tas till stug- och fastighetsägare.
Rinnande vatten
Fiske från båt är ej tillåtet.
Fiske med naturliga beten (mask, räkor, betesfisk e.d.) är ej tillåtet.
Allt vinterfiske som t.ex. Isfiske/Pimpelfiske är ej tillåtet.
Biflödena Myllyjoki och Mailiojoki
Dessa vattendrag är s.k. ”barnkammarområden” för öring- och laxungar och är därför ej upplåtna för fiske.
I vattendragen växer öring- och laxungarna upp för att efter några år gå ut till större vatten.
Då vuxna fiskar kommer tillbaka till bäcken/bäckarna kan en enda hona bli upphovet till flera hundra fiskar.
Att skydda lek- och uppväxtområden är därför en mycket viktig del av våra
ansträngningar för att bygga upp öring- och laxbestånden i Ängesåns vattensystem.
Biflödet Pierujoki
All öring som fångas skall ovillkorligen återutsättas, se ovan om Myllyjoki och Mailiojoki.
Laxfiske
Minimimått 50 cm
Handredskapsfiske efter lax är tillåtet 1 juni t.o.m. 31 augusti
All lax som fångas efter detta datum skall ovillkorligen återutsättas i vattendraget
Endast 1(en) lax per fiskande och dag får fångas och behållas, Årskvot är 3 laxar per fiskekort.
Öringsfiske
Endast 1 (en) öring per fiskande och dag som är mellan 30 cm och 45 cm får behållas vid fiske
Handredskapsfiske efter öring är tillåtet mellan 1 juni och 31 augusti
Från den 1 september t.o.m. den 14 oktober är öringen skyddad under sin lektid.
På så vis skyddas såväl uppväxande fisk, smolt, som större lekfiskar som vandrat upp från havet.
Harrfiske
Maximalt 5 (fem) fiskar med minimimått 35 cm får behållas
Harrfiske med handredskap är tillåtet förutom vintertid samt under tiden 15 april t.o.m. den 31 maj.
Fisket var bättre förr!?.. jo, kanske det, men vi arbetar för att bygga upp stammarna igen.
Vill du vara med och dra ditt strå till stacken? kontakta då någon i styrelsen för Information.
Utöver ovanstående regler gäller Nationella regler, dessa har företräde.
Ovanstående regler gäller tillsvidare och kan ändras under säsongen.
Du är själv skyldig att kontrollera vad som gäller innan du börjar fiska.
Länsstyrelsen och HaV kan ge mer besked
(www.lst.se, www.havochvatten.se).
Styrelsen för Ullatti fiskevårdsområdesförening
Internet: www.ullatti.se / epost: info@ullatti.se
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se