Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Tansen, Grycken, Varpan, Tisken mfl (Fiskerättsbevis, 50:-/st)

 Endast fiskerättsägare.
Säljs av Varpans FVOF och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 1705
Avser: Fiskerättsbevis, Tansen, Grycken, Varpan, Tisken mfl
Giltighet: Giltigt till slutet på året, 31 December kl 23:59   
Pris: 50:- (SEK)

Vilket kalenderår ska detta kort gälla?
 2017
 2018
(Dagens datum: 18 Dec 2017)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Fastighetsbeteckning:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:

Varpans fiskevårdsområde omfattar alla vatten inom det rödmarkerade området på kartan. De rödmarkerade vattendragen inom området, dvs. Lill-Bjursen, Stor-Bjursen, Svarttjärnen, Rackeltjärnen, Sätterbotjärn,Stensjön, Karlsbotjärn, Skogsmyran, Kalven, Lilla Åltjärnen, Igeltjärnen, Uvbergstjärnen, ingår INTE i fiskevårdsområdet. (Kartan finns på hemsidan www.varpanfvof.se, se startsidan länken fiskeregler 2019-03-19)

Fiskerättsinnehavarens fiske med fiskerättsbevis

Fiskerättsbevis köps digitalt via www.ifiske.se. Enskild fiskerätt ska visas genom innehav av fiskerättsbevis. Fiskerättsbeviset ska tas med vid fiske och visas upp på begäran. Fiskerättsbeviset utfärdas för fastigheten och gäller för fiskerättsinnehavare och dennes familj.

Fiskerättsbevis kostar 50 kr per år. Ett fiskerättsbevis får köpas per påbörjad procent av fastighetens andel i fiskevårdsområdet.

Ett fiskerättsbevis kan överlåtas under hela året på följande villkor. Fiskerättsinnehavaren köper fiskerättsbeviset på www.ifiske.se och skriver ut det med anteckning att det är överlåtet från fiskerättsinnehavaren till en viss person. Fiskerättsinnehavarens och personen som han eller hon överlåter fiskerättsbeviset till ska anges med namn och adress, telefonnummer och om möjligt e-postadress. Kopia av det överlåtna fiskerättsbeviset ska skickas till fiskevårdsområdets ordförande via e-post monica.blidner@gmail.com eller lämnas till styrelsen på annat sätt.

I Djuptjärn, Rogsån och Stångtjärn som är utarrenderade gäller villkoren för fiskerättsägarnas fiske enligt arrendekontraktet istället för nedanstående regler!

Fiske med mängdfångande redskap såsom nät, ryssja och bur får ske endast i eget vatten (enskilt vatten eller inom eget skifteslag). Mängdfångande redskap ska utmärkas med fiskeboj eller liknande.

Fiskebojen ska märkas tydligt med fastighetsbeteckning. Länkning av redskap är förbjuden. Omärkta redskap kan tas i beslag och lämnas till polisen.

Högst 16 kräftburar per fiskerättsbevis. Minimimått för kräftor är 10 centimeter från stjärt till nos.

Kräftfiske får endast bedrivas under tiden den 15 juli – 15 september.

Fiskerättsbeviset ger rätt till handredskapsfiske i hela området (förutom Djuptjärn, Rogsån och Stångtjärn) enligt de regler som gäller för allmänhetens fiske.

D.v.s. max 2 spön per fiskekort. Vid fiske med rörlig motordriven båt max 2 spön/kort, men max 4 spön/båt.

Gäddor över 90 centimeter ska genast släppas tillbaka.

Max 15 angeldon vid isfiske.

Beta endast med dött agn ifrån samma vattenområde. Ett vattenområde avgränsas genom vandringshinder för fisken.

Alla fångster bör redovisas via Ifiske.

Fiskeregler för fastighet som har fiskerätt i Rogsån
· Fiskerättsägare med fiskerättbevis fiskar på eget vatten
Fiskerättsbevis införskaffas via Varpans fiskevårdsområde –se  www.ifiske.se.
Fiske i strömmande vatten = flugfiskesträckor: (markerade på karta som finns på hemsidan www.varpanfvof.se, Se startsidan länken fiskeregler 2017-03-19)
· Dammen Rogsjön till inloppet Jämtbodammen
· En sträcka från bron vid lilla Efriksgården och norrut.
Endast catch and release (öring) med hullinglös krok.
Fiske i lugnvatten och dammarna
· Fiske med valfritt handredskap tillåtet
· Vinterfiske från is i lugnvatten får ske som pimpel och anglingsfiske
· Nätfiskeförbud generellt i hela ån
Kräftfiske är endast tillåtet för fiskerättsägare.
För kräftfiske gäller fiskevårdsområdets regler.
Fiskeförbud i strömmande vatten 15 september till 30 april.
Fångstbegränsning.
Falu sportfiskeklubb rekommenderar att all fångad öring återutsätts.
Det baserar sig på en bedömd låg reproduktion. Klubben har praktiserat detta i många år.
Som alternativ till detta en fångstbegränsning enligt följande:
Minimimått på öring 35cm. Max tre öringar/fastighet och år.

 

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se