Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl (Familjekort År, 500:-/st)

Säljs av Sveg-Herrö FVOF och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 1795
Avser: Familjekort år, Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl
Giltighet: Giltigt till slutet på året, 31 December kl 23:59   
Pris: 500:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:
 Direkt! (2018-2-18 07:45)
(Dagens datum: 18 Feb 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Namn make/maka/sambo:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:

REGLER FÖR FISKEKORTKÖPARE,  SVEG-HERRÖ FISKEVÅRDSOMRÅDE. 
Allt fiske utan medhavt fiskekort är förbjudet - dock fiskar barn och ungdomar gratis till dess att de fyller 15 år. Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.
Du är skyldig att skaffa dagsaktuell information gällande regler och fiskeförbud.
Fiskekortet berättigar till sportfiske med ett handredskap eller ett drag efter båt, undantag gäller Svegssjön, Ljusnan nedströms Svegssjön och Vallsjön där flera spön får användas vid fiske från båt. Dock tillåts flugkast med högst tre flugor. Fiske med nät, sax, angeldon, ståndkrok, långrev, håv, mjärde, ryssja och utter är förbjudet, liksom ryckfiske.

Undantag: Personer fast boende inom fiskevårdsområdets gränser har rätt att fiska med nät eller mjärde i Svegssjön. Alla fiskekortsköpare har också rätt att i Svegssjön, Ljusnan nedströms Svegssjön och Vallsjön, fiska med angeldon och gäddsax, dock sammantaget högst 10 angeldon eller gäddsaxar per person.

I planterade tjärnar och sjöar är antalet fiskar som får fångas av arterna öring, röding och regnbåge maximerat till 5 fiskar/ dag och kort. Som planterade tjärnar och sjöar räknas vattnen med följande nummer på omstående karta: 3, 6-10, 12-13, 17-20, 23-24 och 26.
Samtliga planterade vatten utom Ljusnan nedströms Svegssjön är stängda för fiske från den 1 oktober t o m den 14 december.
Samma vatten är öppna för pimpelfiske från is från den 15 december t o m den 31 maj.
Övrigt sportfiske enligt ovan är tillåtet från 1 juni t o m 30 september. Efter islossning råder alltså fiskeförbud till den 1 juni. Med undantag av Svegssjön, Ljusnan nedströms Svegssjön och Vallsjön.
Fiskevårdsområdet kan besluta om tillfälliga fiskeförbud i vissa vatten. Fiskekortförsäljarna kan upplysa om var fiskeförbud råder vid varje tillfälle. Aktuell information finns också på föreningens hemsida www.svegherrofvo.se. 
Fiske efter öring under tiden 1 september t o m 31 oktober, och fiske efter harr under tiden 1 april t o m 15 maj är förbjudet i samtliga strömmande vattendrag utom Ljusnan nedströms Svegssjön, samt i sjöar och sel inom ett avstånd av 200 meter från till-och utlopp. Den som fångar en öring eller harr inom förbudsområdet ska omedelbart återsätt fisken i vattnet. Vid regleringsdammar och särskilt anordnade fiskevägar är allt fiske förbjudet 50 meter uppströms och 50 meter nedströms från dammbyggnaden eller fiskevägen räknat.
Det är förbjudet att fiska från båt, flytring eller annan flytfarkost i samtliga tjärnar inom fiskevårdsområdet.
Fiske efter kräftor eller musslor är förbjudet.
Samtliga fiskekortsköpare som använder egen båt i Hundsjön,Hocksjön och Stråsjön är skyldig att erlägga båtavgift. 300:- säsong/båt.
Minimått: öring och röding 25 cm, harr 30 cm. Minimimått gäller ej vid bäckmete efter öring och bäckröding.
Fiske i Sandtjärn är förbjudet utan särskilt tillstånd. Genom avtal berättigar fiskekortet till fiske i hela Stråsjön, Abborrtjärn, Östingsjön, Mörttjärn, Granremssjön, Gröningen, Flärken och Svedbergstjärn. Kortet berättigar inte till fiske i Amsen, Kroktjärnsbäcken, Kroktjärn, Gryssjöån, Hälltjärn, Övre Gryssjön samt Mellangryssjön.
Fiskekortet berättigar till fiske i Vemån endast nedströms landsvägsbron (riksväg 84).
Årskort med nätfisketillägg berättigar till nätfiske i Öratjärn, Botvasselsjön, Långsjön -Bäckostjärn, Övre Skörmingsjön, Nedre Skörmingsjön samt de delar av Siksjön, Tyckeln och Tryggtyckeln som ingår i Sveg-Herrö fiskevårdsområde.

Årskort gäller kalenderår!

**Familjekort gäller för make/maka/sambo med barn under 15 år med gemensam adress

I planterade tjärnar och sjöar är antalet fiskar som får fångas av arten öring, röding och regnbåge maximerat till 5 fiskar per dag och vatten.

 

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se