Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Viskan (Kullagård, Åsbro) (Årskort Gädda, 500:-/st)

 

Gäller 1 oktober till 31 mars

 Var noga med att följa de regler som gäller för denna typ av fiske. Se zonkartan vad på sträckan denna typ av fiske får bedrivas. Zon1 och från reningsverket till Åsbron
Säljs av Viskan Samfällighetsförening TVV och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 1797
Avser: Årskort Gädda, Viskan (Kullagård, Åsbro)
Giltighet: Giltigt Säsongskort 1 Oktober till 31 Mars   
Pris: 500:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:
 01 Oktober 2017
(Dagens datum: 12 Dec 2017)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:

OBS! Nytt från säsongen 2017, endast en (1) fångad lax per kort och dag. Efter avlivning får ej fortsatt fiske ske.

OBS! Från den 1 juni 2017 införs ytterligare nya fiskeregler.

Följande kommer att gälla from den 1 juni 2017.

  1. Vi inför ett tak på hur många laxar varje sportfiskare får ta upp, sett över hela säsongen. Kvoten kommer att bli fyra fiskar för varje enskild sportfiskare under en säsong. Kvoten fördelar sig på att två fiskar får tas upp från säsongens början till den 1 juli, därefter resten. När kvoten är uppnådd får inget fiske ske oavsett redskap.
  2. Från den 1 september till den sista september gäller som tidigare att all hon-lax skall återsättas. Endast fiske med hulling-lös enkelkrok gäller även det som tidigare. Hulling-lös enkelkrok gäller även spinnfiske.
  3. Från den 1 september till den sista september införs förbud att fiska med mask och räka.
  4. Sedan tidigare gäller registrering av fångst vid våra fångstplatser, kontrollen av detta kommer att intensifieras.
  5. Då denna förändring kommer inom säsongen gäller övergångsregel enligt följande. För den som fram till 1 juni fångat fyra eller fler fiskar får man fånga ytterligare en fisk. Då har man möjlighet att fortsätta fiska och återutsätta fram tills man avlivat sin sista fisk. Därefter är kvoten uppnådd och punkt ett gäller.

 

Allmänna regler gällande alla fiskekort

ALLMÄNNA VILLKOR FISKEKORTET är personlig och skall för att gälla vara försett med innehavarens namn. Innehavaren skall vara beredd att legitimera sig. 

FISKE får endast ske på anvisat strandområde, inte från båt eller Kullagårdsbron.

 

FÖRFATTNINGAR och stadgar, såväl allmänna som för varje län förekommande, skall noga iakttas.

 

VARSAMHET med ELD i skog och mark skall iakttas och nedskräpning får inte förekomma.

 

FÅNGSTRAPPOTRERING skall rapporteras på rapporteringsställen vid Kullagård, Högaström och Åsbro. När detta saknas skall rapportering av fångst ske på iFiskes hemsida eller Kullagardsfiskeren.se

 

ÖVERTRÄDELSE av gällande bestämmelser medför att rätten till fiske omedelbart förverkas och med eventuell straffpåföljd. Under september månad gäller endast fiske med hullinglös enkelkrok, detta för att minimera skador på laxhonor som skall återutsättas. Gäller fiske med, spinn och fluga. Mete med mask och räka förbjuds helt under september månad.

Lax och havsöring

ANTAL LAXFISKAR Kortet berättigar till fångst av max en (1)  lax och max tre (3) havsöringar per dag. Fram till den 1 juli får max två (2) laxar fångas och totalt för säsongen får max fyra (4) laxar fångas. När kvoten fyra (4) laxar fångats får inget fiske ske oavsett redskap. Se övergångsregel enligt ovan.

FISKE får endast utövas med sportfiskeredskap, spö för hand (1 st).

FISKET skall bedrivas såsom rörligt fiske och i zoner där så anvisas.

FISKESÄSONG är för närvarande 1 april till 30 september för lax och havsöring. Se vidare karta.

FREDNING under september månad gäller fiske med enkelkrok utan hulling samt att alla honor skall återutsättas. Mete med mask och räka är förbjudet.

Gädda och annan vitfisk

MINIMIMÅTT Gädda över 80 cm och abborre över 45 cm skall alla återutsättas.

FISKE får endast utövas med sportfiskeredskap, spö för hand en (1 st).

FISKESÄSONG är för närvarande 1 Oktober till 31 Mars.

FISKET skall bedrivas på anvisad plats, Zon1 och från reningsverket till 100 meter ovan Åsbron, se vidare kartan. Allt fiske sker på den västra sidan.

 

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se