Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Bergviken (västra halvan), Ondtjärn, Ljusnan, Björktjärn, mfl (Ondtjärn (ej medlem), 80:-/st)

Säljs av Hanebo-Segersta FVF och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 1808
Avser: Ondtjärn (ej medlem), Bergviken (västra halvan), Ondtjärn, Ljusnan, Björktjärn, mfl
Giltighet: Giltigt i 24 timmar   
Pris: 80:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 24 Jan 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:
Alla som löser årskort, familjemedlem ( mantalsskriven på samma adress som den som löst årskortet och är över 15 år löses tillsammans med årskortet) samt fiskerättsägarbevis under året är medlem i föreningen.

Det är förbjudet för fiskande att samtidigt använda mer än ett fiskespö.

Trollingfiske (mer än ett fiskespö/person(fiskekortinnehavare) får endast ske mot lösande av särskilt fiskekort (Tilläggskort till något av våra övriga fiskekort).

Fiske med nät får endast ske mot lösande av särskilt nätkort som enbart mantalsskrivna inom fvo (Hanebo-Segersta socknar) har rätt att lösa, och kan endast lösas som tilläggskort till något av våra övriga fiskekort.

Det är förbjudet för olika fiskare att knyta ihop sina tillåtna två (2) nätlängder.

Nät- och trollingkort säljes endast av styrelsen.

Fiske med fasta redskap, utterbräda och nät är förbjudet i strömmande vatten och följande sjöar:
Björktjärn, Sundsjön, Bodtjärn, Västansjö-Rödtjärn, Nannsjön, Ljustjärn, Djupsjön, Hammarsbo-Rötjärn,
Ondtjärn, Tvåtjärnarna,Tobergstjärn och Bofarasjön.

Fiskekorten är personliga och får ej överlåtas.

Långrevsfiske är förbjudet i samtliga vatten.

Max antal gäddsaxar-krok/person är tio (10). Angling med angelkrok är max antal/person tjugo(20). Gäller samtliga gäddvatten
Redskap som lämnas obevakade skall vara märkta med nyttjarens namn. adress, telefon- och fiskekorts- nummer.
Angling,krok och gäddsaxar är förbjudna i ädelfiskevatten , undantag är Bergviken.
Fiske med levande agn (fisk)är förbjudet i ädelfiskvatten. Undantag Bergviken.
Försäljning av fisk får endast ske av fiskerättsägare först efter fvof kännedom.
Undantag kan göras vid fisketävlingar.
Fisketävling får endast anordnas efter tillstånd av fvf.

Båt-och andra typer av flytande farkoster är förbjudna att använda i samtliga ädelfiskevatten, undantaget Bergviken, Nannsjön och Sundsjön.Undantagen är också Ljustjärn, där det är tillåtet att använda flytring mot lösande av tilläggskort. Det är tillåtet att fiska från flytring i Björktjärn och Ondtjärn mot lösande av "flytringskort".
Det är förbjudet att fiska med nät i Bofarasjön eftersom omfattande gösinplanteringar görs där. Min mått på gös 50 cm.

Vid fiske efter öring, regnbåge, röding i Björktjärn och Ondtjärn gäller max 3 st. fiskar / fiskande och dygn. Nytt kort får lösas om fiskekvoten fylls under dygnet. fiskekortet gäller för respektive tjärn.Således gäller inte kortet för Ondtjärn i Björktjärn och kortet för Björktjärn gäller inte i Ondtjärn.

I Ljustjärn gäller max 3 st. harr/röding / per fiskande och dygn. Min mått 35 cm för harr och 30 cm för röding.
I Hammarsbo-Rötjärn gäller max 1 st öring/fiskande och dygn, minimimått 30 cm.
I naturvatten gäller 3 ädelfiskar/fiskande och dygn. detta avser öring, röding med ett minimimått på 30 cm.
för gös är minimimåttet 50 cm


Sundsjöbäcken och Rödtjärnsbäcken har som tidigare årligt fiskeförbud. Detta gäller även om ev. skyltning har förstörts.

Det är fiskarens skyldighet att ta reda på gällande regler för fiskets bedrivande, även om inte alla regler finns tryckta på innehavarens fiskekort.

Mellan den 1 september och den 31 december är det förbjudet att fiska i vattendrag med ädelfiskbestånd.

Kompletterande regler för Hanebo-Segerstas del av Bergviken.


Begränsning om två nät max 30 m vardera , min maskstorlek 60 mm-vilket innebär att varje sida i maskan är 60 mm. om maskan sträcks ut genom att dra diagonalt i motsatta hörn, blir den sträckta maskan 120 mm (sträckt maska)- som får sammankopplas av ägaren. Dessa nät får inte sammankopplas med andra fiskares nät.(1.)

Nätkortet får endast säljas av föreningens styrelse. (1.)

Nätkortet får endast lösas av person som är mantalsskriven inom fiskevårdsområdet (Hanebo och Segersta socknar). (1.)

Nätförbud maj-juni-juli.

Nätkortet är personligt .(1.)

Nät får ej ligga i längre än 12 tim isfri tid och max 24 tim under is. Nät skall efter den tiden tas upp (vittjas) (1.)

Nät skall vara märkta med namn , adress och telefonnummer på väl synliga vättar i båda ändar. (1.)

Nät skall som andra fiskeredskap desinficeras innan läggning får ske. (1.)

Max 10 st gäddsaxar.(1.)

Långrevsfiske är förbjudet. (1.)

Trollingfiske får bedrivas mot lösande av särskilt kort. Till trollingfiske räknas mer än ett spö/fiskande(fiskekortinnehavare). (1.)

Försäljning av fisk får endast ske av fiskerättsägare först efter fvof kännedom . (1.)
Undantag kan göras vid fisketävlingar efter tillstånd av fvf. (1.)

Fisketävling får endast ske efter tillåtelse av fvf. (1.)

Minimimått : Gös 50 cm, öring 30 cm. harr 35 cm. röding 30 cm .(1.)(2.)

Max antal gös/ädelfisk /fiskande och dygn är 5 st detta gäller dessa arter tillsammans ex. 2 st öring 2 st gös 1 st harr/ dygn. (1.)(2.)

Fångstkort skall föras vid allt fiske . vilket tillhandahålles av fvf.

Förklaringar: (1.) Gäller alla vatten. (2.) Andra regler gäller för Ljustjärn.Fiskekortspriser 2016

Årskort 150:-
Familjemedlem 50:-
Fiskerättsägarbevis 40:-
Veckokort 80:-
Dagkort 40:-
Put- and Take, medlem 60:-
Put- and Take, icke medlem 80:-

Tilläggskort
Nätkort/person 150:-
Trollingkort/person 150:-
Flytringskort för Ljustjärn
150:-
Båt/timme och båt
10:-
Flytring/dygn(Björktjärn och Ondtjärn)
50:-/dygn

Fiskevårdsåtgärderna skall finansieras med fiskekortsintäkter och tillgängliga bidragsmedel.
Vissa avvikelser från planen kan ske. Detta av sådana skäl som inte kunnat förutses.

Tillkommande fiskevatten .
Föreningens fiskekort gäller nu även i övriga fiskevatten inom Hanebo- Segersta fiskevårdsområde. Exempel: Gopen , Mäken , Stugubacksjön mfl. (undantaget är fiskevatten där ädelfisk är dominerande) . De vatten som tillkommer är de som gång arrenderades av Ramans fvf. Undantag är Put – and Takevatten och ädelfiskvatten.
Samma regler gäller för dessa tillkommande fiskevatten om inte strängare regler bestämts av nuvarande arrendator – Åmots fiskevårdsförening.


Överträdelser mot gällande regler kommer att beivras.
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se