Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Oreälven, Oresjön (Årskort (Turist) Familj , 300:-/st)

 Vid fiske skall Id handlingar medföras och vid tillsyn uppvisas tillsammans med elektroniska fiskekortet.Ortskort gäller person/personer som är mantal skrivna i Oresocken, övriga löser Turist kategori 4
Säljs av Ore FVOF och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1: Avser: Årskort (Turist) Familj , Oreälven, Oresjön
Giltighet: Giltigt till slutet på året, 31 December kl 23:59   
Pris: 300:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:
 Direkt! (2017-4-27 16:59)
(Dagens datum: 27 Apr 2017)
 Denna produkt har en fördröjning inlagd för att förhindra missbruk. Det innebär att produkten blir giltig tidigast 15 minuter efter köpet.
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:

TILLÅTNA REDSKAP.

Fiskekort kategori 1-2-3 Samtliga lagliga redskap, högst 5 ryssjor, 5 nät under maj månad.

Fiskekort kategori 4 Enbart fiske med handredskap met-kast-haspe-flug-och pimpelspö samt fiske med högst 10 angeldon (sax förbjuden) 
 Utestående fiskeredskap skall vara försedda med ägarens namn och adress. Fiskekortskategori 4 gäller ej för kräftfiske. Trollingfiske max 6st spön.

OMRÅDETS OMFATTNING se karta

Fiskevårdsområdet omfattar samtliga vatten inom Ore socken i Rättviks Kommun, Med undantag av Lillejen, del av Storejen, Skoldammen, Hyttdammen, i Dalfors samt Håvasjön ink Håvakilen.

Orefiskevårdsområdes fiskekort gäller även enligt avtal inom Rättvik-Bodas fvo del av Draggen, Berglöming, Sötrönningstjärn, Amungen, Flytåstjärn och Långtjärn.

Inom Rättvik-Boda f v o gäller deras regler.

FISKEKORT.

Familjekort gäller för make/maka och barn upp till 16 år mantalskrivna på samma adress vid gemensamt fiske.

För alla kategorier gäller att alla barn upp till 16 år medföljer gratis på kortinehavarens kort vid gemensamt fiske. För barn under 16 år gäller vid ensamt fiske målsmans fiskekort.

Dagkort gäller 24 h . Kortet berättigar till husbehovsfiske icke till fångst av fisk till salu.

Fiskekortet är ej giltigt utan tillhörande karta med regler. För Put and Take fiske i Tillhedstjärn och Orekalven erfodras särskilt ädelfiskekort som löses på platsen. Då tjärnen är isbelagd eller anslag informerar annat erfodras ej särskilt fiskekort. All mäskning i Put and Take vatten förbjuden.

 

VID FISKE UTAN GILTIGT FISKEKORT ELLER INGET FISKEKORT ALLS POLISANMÄLS DIREKT ENLIGT FISKERILAGSTIFTNINGEN MED TILLHÖRANDE FÖRESKRIFTER FALLER UNDER ALLMÄNT ÅTAL . ALLEMANSRÄTTEN OMFATTAR INTE FISKE I ENSKILT VATTEN.

 

FISKEREGLER.

Nätfiskeförbud gäller i Klämtjärn, Kårsåskroktjärn, Blästjärn, Oradtjärn, Laxtjärnarna, Berglöming samt även 100 m från området vid utlagda och utmärkta vålar.

Nätfiskeförbud gäller Nedersjön och Storsjön fr.o.m.1/9 till årets slut, 200 m ut från mynningen av Halgån och Tenningån. Fr.o.m. 1/9 till årets slut fiskeförbud i rinnande vatten. 

Utanför Dalforsån gäller fiskeförbud från samma tidpunkt inom en linje från ön till fd flottningsföreningens båthus samt utloppet vid Dalkarlsaspen (Aspdammen).

Minimimått för harr och öring i Ore älv är 35 cm från nos till stjärt , Där bäck med öring, röding, och harr förekommer får endast fiske med spö,pilk, eller liknande handredskap bedrivas.
I Amungen,Oresjön,Skattungsjön minimimått på öring från nos till stjärt är 60 cm max 2 st per dygn. Uttring i samtliga vatten är förbjuden.

Uthyrning av farkoster Oresjön : Ore Fritidsby  0258-10700

Fiskeinformation 070-2076967

Fiskekortskategorier.

Årskort (Ortskort) 2-3
Årskort familj (Ortskort) 2-3
Dagkort 4
Månadskort 4
Årskort (Turist) 4
Årskort familj (Turist) 4
Trolling kort dag 4
Trolling årskort (Ortskort) 2-3
Trolling årskort (Turist) 4

Ortskort gäller bara person/personer som är mantalsskrivna i Oresocken, övriga gäller kategori 4.

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se