Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Mockfjärd (Veckokort, 100:-/st)


Säljs av Gagnef-Mockfjärds fvof och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 1856
Avser: Veckokort, Mockfjärd
Giltighet: Giltigt i 7 dagar   
Pris: 100:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 22 Nov 2017)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:

Allmänna Fiskeregler
Fiske får bedrivas mot lösande av fiske­kort i samtliga vatten i Gagnefs/Mock­fjärds församlingar.
OBS! Det kan finnas fiskevatten med särskilda bestämmelser. Du som sport­fiskar är skyldig att ta reda på vilka be­stämmelser som gällen
Personer kyrkobokförda i Gagnef eller Mockfjärds församlingar får köpa orts­kort. Även ortskortsinnehavarnas fa­miljemedlemmar såsom barn, måg eller svärdotter, även om dessa är bosatta på annan ort, äger rätt att lösa ortskort.

Barn under 16 år fiskar gratis.
Ägare eller delägare till fritidshus eller jordbruksfastighet belägen inom fiske­vårdsområdet, äger rätt att köpa ortskort även om denne är bosatt på annan ort.
I följande ädelfiskevatten är endast handredskapsfiske tillåtet:
Tryssjön, Rosen, Garntjärn med åar, Långsjön, Grästjärn, Bröttjärnaån, Surensån, Lilla Fjästtjärn samt älvarnas forspartier. I Lortån är fiske inte tillåtet.
I Tansån gäller följande: Totalfredat från älvmynningen till bron vid Vimans. Ovanför Vimans bro till Tansens utlopp är fiske tillåtet från 1 juni t o rn 31 juli.
Trollingfiske får bedrivas med 2 spön per person. Övrigt fiske, ett handhållet spö. Max 2 st ädelfiskar får fangas per kort och dag. I älvarna gäller följande minimått: Han 35 cm och Öring 40 cm.

Undantag: Djurforsen, Lögners- forsen, se särskild ruta uppe till höger på denna sida.
Förbud mot drivfiske med flaska eller standkrok samt nätfiske i följande vatten: Tansen, Bästen, Långsjön, Esttjärn, Les­sen och Nässjön. I övriga vatten är nät­fiske tillåtet för innehavare av ortskort.
Angling är tillåten i samtliga vatten. Gäddsaxar är dock inte tillåtna.
Utestående fiskeredskap skall vara för­sett med namnbricka.
Harrfiske förbjudet fr o m 1 maj — t o m 1 juni.
Öringfiske förbjudet i strömmande vatten fr o m 15 september t o m 1 no­vember.
Kräftfiske: Endast innehavare av orts­kort får lösa kräftfiskekort. Upplåtelse enligt årsmötesbesl ut.
Tillsyn sker kontinuerligt.
 

Brott mot gällande regler kommer att beivras.


Särskilda regler

Fiskebestämmelser Djurforsen, Lögnersforsen

Fiske tillåtet endast med konstgjorda beten Av fisk som fångas får harr harr mellan 30-35 cm behållas. För öring gäller måtten 40 och 45 cm. Övrig fisk skall sättas tillbaka i forsen.

Brott mot gällande regler beivras
 

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se