Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Torrhedstjärn, Norrläxen, Hamrångefjärden, Storsjö-Viksjö, Hamrångeån (Dygnskort, 40:-/st)

 

DYGNSFISKEKORT: 40 kronor gällande 24 timmar från klockslag för hela Fiskevårdsområdet med undantag för TORRHEDSTJÄRN och NORRLÄXEN.
Kortet berättigar till krokfiske med två handredskap + 15 st. Angeldon.

 Gäller ej för TORRHEDSTJÄRN och NORRLÄXEN.
Säljs av Hamrånge FVOF och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 2174
Avser: Dygnskort, Torrhedstjärn, Norrläxen, Hamrångefjärden, Storsjö-Viksjö, Hamrångeån
Giltighet: Giltigt i 24 timmar   
Pris: 40:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 23 Jan 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:

2018 ÅRS FISKEPLAN FÖR HAMRÅNGE FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING
ANTAGET AV ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2017.
HAMRÅNGE FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING i Gävleborgs län utgör en sammanslutning av fiskerättsägare och fiskerättsinnehavare med fiskerätt inom Hamrånge socken med undantag av Axmarby och Axmarbruk.
FISKEVÅRDSOMRÅDETS ÄNDAMÅL ÄR
Att främja fisket inom området och att upplåta sportfiske och fritidsfiske bl.a. genom fiskekortförsäljning till allmänheten enligt angivna fiskekort.
Att minst eftersträva att fiskevårdsåtgärder verkställs inom samma kostnadsram som föregående verksamhetsår.
Att åstadkomma bästa möjliga fångstavkastning från fisket.
Att beivra allt olovligt och olaga fiske inom området.
Att eftersträva delägarnas gemensamma önskemål beträffande efterlevnad, skötsel, förvaltning och övrigt gemensamt för hela området.
Att på 2018 års ordinarie årsstämma besluta och bestämma, om dels kräftfiske och dels det yrkesmässiga fisket i havet inom området.
Att envar fiskeutövare måste inneha fiskekort eller delägarbevis i enlighet med gällande bestämmelser för angivet ändamål.
Att på 2018 års fiskestämma fastställa fiskeplan för 2019.
BESTÄMMELSER FÖR FISKETS UTÖVANDE.
1. ÅRSFISKEKORT: 200 kronor gällande kalenderår för vatten inom hela Fiskevårds¬
området med undantag för TORRHEDSTJÄRN och NORRLÄXEN.
Kortet berättigar till krokfiske med två handredskap + 15 st. Angeldon.
2. DAGFISKEKORT: 40 kronor gällande 24 timmar från klockslag för hela Fiskevårds¬
området med undantag för TORRHEDSTJÄRN och NORRLÄXEN.
Kortet berättigar till krokfiske med två handredskap + 15 st. Angeldon.
3. ÅRSFISKEKORT: 800 kronor gällande kalenderår för TORRHEDSTJÄRN OCH NORRLÄXEN. Kortet berättigar endast till fiske med ett handredskap, för NORRLÄXEN ENDAST FLUGSPÖ, samt ISFISKE med ett handredskap. Kortpriset kan eventuellt höjas under kalenderåret vid höjda priser på sättfisk.
4. DAGFISKEKORT: 80 kronor gällande 24 timmar från klockslag för endera TORRHEDSTJÄRN eller NORRLÄXEN. Kortet berättigar endast till fiske med ett handredskap, för NORRLÄXEN ENDAST FLUGSPÖ, samt ISFISKE med ett handredskap.
Kortpriset kan eventuellt höjas under kalenderåret vid höjda priser på sättfisk.
5. KOMPLETTERINGSKORT: 200 kronor gällande kalenderår för vatten inom hela FISKEVÅRDSOMRÅDET med undantag för SÖRSUNDET, TORRHEDSTJÄRN, NORRLÄXEN och BÄCKAR och Åar. För HAMRÅNGEFJÄRDEN förbud för nätfiske hela året. Kortet får endast lösas av innehavare av årsfiskekort för Fiskevårdsområdet och berättigar till fiske med något av redskaps alternativen A, B, C, eller D enligt följande:

A. Fyra nät med en sammanlagd längd av maximalt 120 meter, maxhöjd 1.8 meter.
B. Fyra ryssjor med ingång ej överstigande 1,2 meter.
C. Långrev med maximalt 150 krokar.
D. Fyra mjärdar ej överstigande 1,2 meter.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER FÖR INNEHAVARE AV FISKEKORT / DELÄGARBEVIS.
Fisket får ej bedrivas på eller i anslutning till gårdstomt eller fritidshus. Närmaste avstånd till tomtgräns är 10 meter. Samtliga fiskekort gäller för familj, således man och hustru eller motsvarande som är boende på samma adress och dessutom barn t.o.m. 17 år.
För NORRLÄXEN endast fiske med flugspö från land samt isfiske med ett handredskap.
l TORRHEDSTJÄRN tillåtes endast fiske från land och is med ett handredskap av följande: haspelspö, spinnspö, flugspö, metspö eller pimpelspö.
l MARSJÖN fiskeförbud året runt.

I Hamrångeån uppströms vid blommemyra, där kraftledning går över ån ner till där vattnet slutar strömma råder fiskeförbud året runt.
l NORRSUNDSÅN förbud mot håvning av sik.
Inom hela Fiskevårdsområdet får maximalt 3 st. laxartade fiskar upptagas vid sportfiske per 24 timmarsperiod.
Inom hela Fiskevårdsområdet gäller förbud mot s.k. latmete.
Förbud 1 september - 31 december att fiska i strömmande vatten.
Minimimått inom området: Laxöring 35 cm. Harr 35 cm. Gös 45 cm.Allt fiske exklusive kräftfiske förbjudet från damm 25 meter uppströms - 50 meter nedströms.
Förbud mot ryckfiske i alla vatten.
Utsatta fiskeredskap skall vara märkta, med namn och telefonnummer eller med namn och
adress, så att det otvetydigt framgår vem som är brukaren av redskapet.
Vid angelfiske skall endast användas levande agn från samma vattendrag för att förhindra spridning av fiskesjukdomar och oönskade arter.
Allt kräftfiske förbjudet tills vidare.
Utövare av fiske inom Fiskevårdsområdet är skyldig att legitimera sig med fiskekort/ delägarbevis vid förfrågan eller kontroll. Påträffas inom områdets vatten redskap som ej uppfyller gällande stadgar och bestämmelser kommer dessa att beslagtagas.
Innehavare av fiskekort / delägarbevis är skyldig att hålla sig väl underrättad och följa ev. ändringar i angiven fiskeplan.
Fiskeplan tillhandahålles av styrelsen vid förfrågan.
Överträdelse av dessa bestämmelser vid fiskets utövande kan även medföra åtal, varmed rätten att inneha fiskekort och delägarbevis indrages
Hamrånge den 22 mars 2017.
Styrelsen

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se