Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Testeboån (Veckokort, 200:-/st)


Säljs av Testeboåns FVOF och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1: Avser: Veckokort, Testeboån
Giltighet: Giltigt i 7 dagar   
Pris: 200:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 22 Jun 2017)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:
Fiskeregler inom Testeboåns FVO säsongen 1 April till 31 augusti
1. Fiskekort/Fiskerättsbevis och Provfiskekort är personligt
Fiskekort/Fiskerättsbevis skall medföras och uppvisas för den som frågar.
Namn , datum och klockslag för köp skall vara angivet på kortet.
Dygnskort gäller 24 timmar
Veckokort gäller 7 dagar
Årskort gäller 1 år från köptillfället
Provfiskekort skall medföras vid fiskevårdsarbeten och skall uppvisas för den som frågar .
2.Visa hänsyn vid fiske ,fiskelagen säger att man inte får orsaka problem för annan.
3.Vid brott mot nedanstående regler har TFVOF rätt att ta ut en kontrollavgift på 1000 sek
Undantag är brott mot punkt 7 då kontrollavgiften är 4400 sek
Fiskekort/Fiskerättsbevis ger ej annan rätt än fiske enligt nedanstående regler.
Ej heller rätt till fiske av kräftor och andra skal eller blötdjur
4.Endast fiske med handredskap är tillåtet , håvning är förbjudet.
5.Fiske från båt är tillåtet mellan kraftlinjen och järnvägsbron uppströms Brännsågen samt mellan
Lexvallsbron och Skansbanken. Trolling är förbjudet.
6.Metesförbud mellan järnvägsbron vid Brännsågen och Prästholmarnas nedre spets
Mete i forsande vatten är förbjudet
7.Fiskeförbud gäller inom följande områden: Oskarsbron till kajkanten nedanför Vävaren
och inom 50 m radie från Skanshålet:
8.Lax skall återutsättas oavsett fiskens skick
Öring skall återutsättas oavsett fiskens skick
Sik skall återutsättas oavsett fiskens skick
Harr skall återutsättas oavsett fiskens skick
Ål skall återutsättas oavsett fiskens skick
Gädda längre än 80 cm skall återutsättas
9.Fisken skall hanteras så att skador undviks.
Ryckfiske är förbjudet.
Huggkrok får inte användas
Krok utan hulling eller med nedklämd hulling krävs
Varje fiskare får ta upp max två fiskar per dygn .
10.Fångstrapport skall lämnas på www.testebofiske.se
För säsongen mellan 1 september och 31 mars.
11.Fiske är tillåtet mellan kraftlinjen och järnvägsbron uppströms Brännsågen samt mellan Kajen
vid Vävaren och Skansbanken. I området mellan dessa är fiske förbjudet.
12.För isfiske gäller max 10 angeldon per kort .Angeldon skall var märkta med ägarens namn.
Sax är förbjudet. Ismete räknas som angling
13.I övrigt gäller regel 1-10 enlig ovan
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se