Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Gnarps Fiskeområde (Årskort Gnarp fo Övriga vatten , 200:-/st)

 

Årskort för alla andra fiskevatten inom Gnarps fiskevårdsområde.

 OBS! Gäller inte för fiske i: Herrgårdstjärn, Åstjärn, Uppgårdstjärn, Igeltjärn och Gnarpsån nedre sträckan Milsbrodammen - havet.
Säljs av Gnarps Fiskeområde och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 2343
Avser: Årskort Gnarp fo Övriga vatten , Gnarps Fiskeområde
Giltighet: Giltigt i 365 dagar   
Pris: 200:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 18 Dec 2017)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:

Allmänna bestämmelser:

 • Fisket ska bedrivas med måtta och med iaktagelse av god fiskevård
 • Fiskekort är personligt och ska på anfordran uppvisas
 • Fiskeområdet ansvarar ej för väghållning
 • Barn och ungdomar fiskar gratis till och med det år de fyller 15 år.
 • Kortet gäller ej kräftfiske
 • Det åligger fiskaren att ta reda på gällande regler och bestämmelser

Regler för Put/Take-vatten

Gäller för: Herrgårdstjärn, Åstjärn, Igeltjärn och Uppgårdstjärn

 • Endast fiske med handredskap, max 1 spö/person
 • Max 3 fiskar/dygn/kort  gäller Öring, Regnbåge och Röding
 • Förbud att använda båt eller annat flytetyg
 • Fiskeförbud i Herrgårdstjärn från 15/10 fram till premiärfisket i januari
 • Förbjudet att använda beten som EJ upplöses i vatten, ex viss typ av Powerbait
 • Mäskning är ej tillåtet

Regler för Gnarpsån nedre sträckan Milsbrodammen - havet:

 • Endast fiske med handredskap, max 1 spö/person
 • Förbjudet att fiska med agnad krok (Ex mask, räka, maggot, Powerbait)
 • Fiskeförbud under tiden 1/9 - 31/12 samt förbud att vada i ån under samma period 
 • All Öring, Harr och ev Lax ska återutsättas under peioden 1/1 - 15/4
 • För Öring, Harr och ev Lax gäller Max 1 fisk/dygn och Max 3 fiskar/vecka under perioden 16/4 - 31/8
 • Minimimått: Öring/Lax 45 cm, Harr 35 cm

Regler övriga vatten inom Gnarps fiskeområde

Generellt

 • Minimått för Ädelfisk är 35 cm i alla vatten utom i mindre bäckar
 • Fiskeförbud i strömmande vatten 1/9 - 31/12
 • Tillåtet att använda båt eller annat flytetyg

Regler för Nedre Gåstjärn

 • Endast fiske med handredskap, max 1 spö/person
 • Max 3 fiskar/dygn/kort gäller Öring och Röding
 • Förbud att använda båt eller annat flytetyg
 • Förbjudet att använda beten som EJ upplöses i vatten, ex viss typ av Powerbait
 • Mäskning är ej tillåtet

Den som bryter mot fiskelagen eller lokal bestämmelse riskerar beslagtagen utrustning och polisanmälan, eller kontrollavgift på upp till 4000 kr. Om du är osäker på vilka regler som gäller så kontakta oss innan du påbörjar ditt fiske.

Var aktsam med eld i skog och mark!

För allas trevnad, ta med er skräp och sopor hem!

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se