Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Drängsjön, Åkers Kanal mfl (Drängsjön vuxen ej medlem vecka, 1000:-/st)

 Ungdom 0-17 år
Senior 18-64 år
Pensionär +65 år

Säljs av Österåkers Sportfiskeklubb och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1: Avser: Drängsjön vuxen ej medlem vecka, Drängsjön, Åkers Kanal mfl
Giltighet: Giltigt i 7 dagar   
Pris: 1000:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 21 Oct 2017)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Födelsedata ÅÅMMDD:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:

Fiskerelger:
Du som fiskar i ÖSFK:s vatten ansvarar för att informera dig om vilka regler som gäller samt följa dessa. Se informationstavlor samt www.osfk.org.
Du som fiskar skall alltid på uppmaning kunna visa att gällande fiskekort har lösts innan fisket påbörjas. Brott mot fiskereglerna beivras. Allt fiske sker på egen risk.

För Drängsjön gäller följade särskilda regler:
*
Fångstbegränsning: Max 3 laxartade fiskar per fiskare/dag/kort. (OBS! Nytt kort får ej köpas förrän tiden för senast köpta kort har gått ut. Årskortsinnhavare får ej köpa annan typ av kort för att på så sätt få utökad fångskvot.)
* Obligatorisk fångsrapportering.
* Max 1 redskap per fiskare.
* Powerbait eller motsvarande och Tigerräka är förbjudet som agn.
* Mäskning är ej tillåtet.
* Vid fiske med agnad krok är det endast tillåtet med enkelkrok.
* Fiske med upphängare är ej tillåtet.
* Respektera fiskegränser och förbudsområden.
Landfiske är endast tillåtet i sjöns norra och östra del. För den del av sjön där det råder landfiskeförbud gäller även förbud mot fiske från båt eller från is närmare än 50 m från land.
* Båtfiske får endast ske från klubbens båtar (6 st). Flytring, kajak eller andra flytetyg är ej tillåtna i sjön. (4 båtar hyrs ut till gäster/medlemmar och bokas via Domaruddens friluftsgård 08-540 208 25, 2 båtar är endast tillgängliga för medlemmar och bokas separat via boka.se)

Åkers Kanal - nedre delen:
* Fisket är tillåtet från bryggorna 25 m nedom Slussholmen till mynninen i Tunafjärden. Med undantag för ett fredat område i anslutning till Smedbyåns utlopp i kanalen (25 m uppströms respektive 25 m nedströms Smedbyåns utlopp). (OBS! I Smedbyån råder totalt fiskeförbud)
* Under perioden 15 sept - 31 dec råder totalt fiskeförbud i hela Åkers kanal för att värna om havsöringen som går upp för lek under denna period.
* Max ett redskap får användas samtidigt per fiskare.
* Asp och Ål är fredade arter, för Havsöring råder minimimått 50 cm och för Gädda gäller fönsteruttag min 40 om max 75 cm.

Trastsjön och Södersjön: 

* Endast fiske från land tillåtet.                                                                                                                                                                                                 
* Max ett redskap per fiskare.
* Sutare och Karp (Spegelkarp och Gräskarp) är fredade och för dessa arter råder obligatorisk återutsättning. Återutsättning skall ske skyndsamt och fisken skall hanteras med stor varsamhet. Karpmatta rekommenderas.

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se