Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Nedre Kolbäcksån, Kolbäcksgropen, Skantzsjön (Veckokort Kolbäcksån, 100:-/st)

Säljs av SFK Atletfiskarna - Casting och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 2574
Avser: Veckokort Kolbäcksån, Nedre Kolbäcksån, Kolbäcksgropen, Skantzsjön
Giltighet: Giltigt i 7 dagar   
Pris: 100:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 17 Dec 2017)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:

Kortfiskeområdet består av Kolbäcksåns nedre del inom Hallstahammars kommun, med början från Buren i norr, ner till utloppet i sjön Freden (Mälaren) i söder, se karta. Sträckan Trångfors (forsdelen) till och med Sörkvarnsforsen till bron, är privat fiske.

Syftet med Nedre Kolbäcksåns Fiskevårdsområdes fiskeregler är att fisket ska vara hållbart under lång tid framöver. Genom att respektera fiskereglerna bidrar du som fiskar till att behålla Kolbäcksån attraktiv.

Regler för Kolbäcksån:

Man får endast lösa ett fiskekort per person i Kolbäcksån, samt bara fiska med ett spö.

Ungdomskortet gäller åldrarna 10-15 år. Barn till och med 10 år fiskar på målsmans kort, under förutsättning att de fiskar själva, kastar ut och vevar upp själva, eventuell fångst räknas på målsmans kort.

Förbud:
Fiske från ovansidan av den övre bron vid gästhamnen i Hallstahammar, och uppströms till den övre slussen vid Norlings sluss råder fiskeförbud. Fiskeförbud råder i Ladugårdssjön under tiden 1 april till 15 juni för att freda fågellivet.Det råder fiskeförbud i alla slussar pga. Säkerhetsrisken.

Se karta för fullständig info om fiskeförbuds områden.


Aspen är fredad mellan 1 april till 31 maj
Öringen är fredad mellan 15 september till 31 december.
Malen är fridlyst och helt fredad
Ålen är fredad. Fiske efter ål får endast bedrivas tre kraftverk uppströms, dvs. ovanför kraftverket i Ålsätra.Vidare råder fiskeförbud från samtliga broar i området samt från Slottsholmen i Strömsholm med stränderna väster och öster därom. Flugfiske i hästhagarna på västra sidan mellan kanalens inlopp till hästbron i Strömsholm är ej tillåtet.
Nät, ryssjor, gäddsaxar etc. är förbjudet

Norsfiske:
Tillåtet att använda håv


Mini / Maxi mått:
För gösen gäller 45-70 cm

För öring gäller 40-60 cm

Gädda 40-75 cm

För att vi även i framtiden ska hålla ett bra fiskbestånd i våra vatten, skall alla gösar över 70cm återutsättas.
Det är förbjudet att behålla mer än två gäddor per fiskare och dygn, och dessa gäddor får vara mellan 40 och 75 centimeter. Mätanordning ska medföljas för att kunna mäta fisken!

Minimimått på öring är 40 cm och maximått 60 cm. All öring under 40 cm och all öring över 60 cm skall återutsättas.
Två Öringar per dygn får behållas mellan 40- 60 cm. Alla andra öringar skall varsamt återutsättas.

Endast två ädelfiskar per dygn får tas upp.

 

Kom ihåg!

  • Alla fiskar som inte håller måttet ska släppas tillbaka, hantera fisken varsamt och använd håv
  • Spar med att rensa fångad fisk till du kommer hem
  • Visa hänsyn till mark- och tomtägare
  • Lämna in fångstrapport

 


Regler för karpfiske:

Dagkortet berättigar till fiske mellan 00.00-24.00.
Vi i Atletfiskarna eftersträvar så få regler som möjligt. Varje gäst får använda upp till tre spön. Gäller bara de gäster som köpt karpfiskekort (det går inte att lösa två fiskekort för att fiska med flera spön). Säckning av fisk i karpsäck är ej tillåtet. Det är okej att förvara karpen i en håv en stund för att ta fram kamerautrustning och liknande. Fiske under max 48 timmar i en följd per plats. Varje fiskare skall i sin utrustning ha
Avkrokningsmatta
Antiseptiskt medel


I övrigt gäller följande:
All karp skall omgående återutsättas på fångstplatsen.


Naturreservat:
Det finns fler reservat i Hallstahammars kommun som vi bör tänka på. Hela sträckan från Freden till Mölntorp till hör Natura 2000, Kolbäcksåsen mellan Kolbäck och Mölntorp finns en på västra sidan.
I Hallstahammar finns Sörkvarnsforsens naturreservat, samt att gångbron vid Skantzsjöns södra del mot Åsby är privatmark.


Återisättning av ädelfisk:
Om någon vill återsätta fisk så räknas dessa EJ bort från kvoten på 2 fiskar (Regnbåge, Öring).


Vid regelbrott:
Personer som bryter mot ovanstående regler stängs av från fortsatt fiske i våra fiskevatten.

Kontrollavgifter vid brott mot regler:
Fiske efter max antal fångade fiskar – 2000 SEK
Fiske med för många spön – 2000 SEK
Fiske från ej tillåten fiskeplats – 2000 SEK  (Alla slusspartier samt gångvägen söder om Kolbäcksgropen)
Övrigt otillåtet fiske – 2000 SEK exempel: Långrev / Nät / Ryssja


Nedskräpning, skadegörelse samt övriga ej nämnda otyg – förverkat fiskekort samt 2000 SEK. Dessa regler gäller alla, om ni ser något som inte verkar riktigt, var god ring/meddela oss i klubben, tänk på att det är ni ärliga fiskare som drabbas av andras ev. regelbrott.

 

Regler för fisket i Kolbäcksgropen:

Fiskekortspris: 140 kronor. Kortet gäller mellan kl. 05.00 – 23.00.
Fiskekortet gäller för ett 1 spö tre 3 fiskar per kort. Önskar man använda fler spön eller ta fler fiskar skall fler kort lösas.
Barn till och med 12 år fiskar på målsmans kort under förutsättning att de fiskar själva, kastar ut och vevar upp själva, eventuell fångst räknas på målsmans kort.


Fiske i gemenskap med hänsyn till varandra:
”§25” – Fiske sker i gemenskap men man har rätt till 5m fritt åt vardera håll från spöet. Den som är först på plats har rätt till platsen. Om fler fiskar på samma område sker utkast rakt ut från fiskeplatsen.
Vindskydden tillhör alla som löst fiskekort
Vindskydden är gemensamma och vi samsas i dem, ingen ensamrätt även om man är först där.
Vi ber grupper som ej löst fiskekort respektera att vindskydden är avsedda för de som löst fiskekort eller vistas vid sjön med någon som löst fiskekort.

Återisättning av ädelfisk:
Om någon vill återsätta fisk så räknas dessa EJ bort från kvoten på 3 fiskar. Alltså 1 fiskekort 1 spö 3 fiskar och alla (Regnbåge, Öring) man får upp räknas. Mäskning ej tillåten.
Detta bland annat för att förhindra extra gödning av sjön som dessutom medför syreförbrukning.
Flytringfiske och båt etc. är ej tillåtet


Bryggor:
Vattnet har två bryggor för handikappade. Alla får använda dessa, men om någon som har ett handikapp kommer, skall man lämna bryggan till dem.

Varningar:
På sjöns västra sida finns det en golfbana, du fiskar helt på eget ansvar där.
I sjöns södra ände finns en grusgång, där är det förbjudet att fiska mellan de båda uppsatta skyltarna.


Vattnet avstängt:
Allt fiske i vattnet kan vara avlyst vissa dagar under året. Då kan fiskekort ej lösas i appen.
Grillplatsen vid containern kan vara utlånad till grupper, föreningar samt företag se anslagstavlan vid parkeringen.

Övriga fiskarter i vattnet:
Abborre, gädda, mört, sarv, björkna och braxen, vilka får fiskas.
Fredade fiskarter i vattnen är gräskarp och fjällkarp

__________________________________________________________________________________________________________

Kısa balıkçılık alanı Kolbäcksån'in Hallstahammar belediyesinin alt kısmında, Buren'den kuzeyde, güneydeki Freden Gölü (Mälaren) çıkışına kadar uzanarak, haritaya bakmaktadır. Köprüye Sörkvarnsforsen boyunca uzanan Trångfors (kıyı), özel balıkçılıktır.

Kolbäcksån kuralları:

Kolbäcksån'de her kişi için bir balıkçılık lisansı çözülebilir ancak sadece bir çubukla balık yiyebilirsiniz.

Gençlik kartı 10-15 yaş için geçerlidir. Kaleci kartları üzerinde balık yakalamak, kendilerini atmak ve dokumak, kalecinin kartında sayılan yakalamaları yapmak, 10 yaşına kadar olan çocukları kalibre kartlarıyla balık tutuyor.

yasağı:
Hallstahammar'daki konuk limanındaki üst köprü üstünden ve Norling'in yamacındaki üst eğime yukarıdan balık tutma, balık avlama yasağıdır. Balık tutma yasakları, kuş hayatını korumak için 1 Nisan - 15 Haziran tarihleri ​​arasında Ladugårdssjön'de mevcuttur. Tüm kilitlerde balık tutma yasağı vardır. güvenlik riski.

Balıkçılık alanları hakkında ayrıntılı bilgi için haritaya bakınız.


Aspen 1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri ​​arasında korunuyor
Zil 15 Eylül ve 31 Aralık arasında korunuyor.
Şablon barışçı ve tamamen korunmaktadır
Yığın korunuyor. Yörük avcılığı, sadece üç santralden önce yapılabilir, yani. Ålsätra'daki santralin üstünde. Ayrıca bölgedeki tüm köprülerden ve Strömsholm'daki Slottsholmen'den batı ve doğu sahillerindeki balıkçı barınakları bulunmaktadır. Strömsholm'daki at köprüsü kanalı girişinin batı yakasındaki hästhagarna'da balık tutmaya çalışın.
Izgaralar, çakma, kaz makası vb. Yasaktır.


Asgari boyutu:
Çünkü gösen 45 cm'dir
Alabalık için 40 cm


Her balıkçı ve günde iki pike tutmak yasaktır ve bu pike 40 ila 75 santimetre arasında olmalıdır. Balıkları ölçmek için ölçüm cihazları dahil edilmelidir!


Sazan Balıkçılığında Kurallar:

Günlük lisans, 00.00 - 24.00 saatleri arasında balık tutmanıza izin verir.
Atletizmde mümkün olduğunca az kural ararız. Her konuk üç tura kadar oynayabilir. Sadece bir sazan balık kartı satın alan geçerli misafirler (iki balıkçılık lisansı birkaç çubukla balık için çözülemez) Halılarda balık avına izin verilmez. Kamera teçhizatı ve benzerlerini geliştirmek için sazanı biraz acele etmeniz iyi olur. Her bir yerde en çok 48 saat balık tutmak Her balıkçının ekipmanı olmalıdır
unhooking mat
Antiseptik ajan
Aksi takdirde, aşağıdakiler geçerlidir:
Tüm sazanlar derhal yakalama noktasına geri gönderilmelidir.

Smelt Balıkçılık:
Ocağı kullanmaya izin verildi


Doğa rezervleri:
Hallstahammar belediyesinde göz önüne almamız gereken daha fazla rezerv var. Freden'den Mölntorp'a uzanan bütün alan, Natura 2000, Kolbäckåsen, Kolbäck ve Mölntorp arasında, biri batıda yer alıyor.
Hallstahammar'da Sörkvarnsforsen doğa rezervi var ve Skantzsjöns'in güneyindeki Åsby'ye doğru olan yaya köprüsü özel arazi.


Ren geyiği ren geyiği:
Tekrar balık almak isteyen biri varsa, bunlar 2 balık kotasında sayılmaz (Rainbow, Eagle).


İhlal durumunda:
Yukarıdaki kuralları ihlal eden kişi, balık avlama sularımızda avlanmaya devam etmemeye askılacaktır.

Kuralların ihlali için ücret kontrol etme:
Azami balık avlaması için avlanma - 2000 SEK
Çok fazla sıçrayan balıkçılık - 2000 SEK
Yetkisiz balıkçı mevkisinden avlanma - 2000 SEK (Kolbäcksgropen'in tüm yuvaları ve patikası)
Diğer yetkisiz balık avı - 2000 SEK Örnek: Long resif / Net / Ryssja


Hasar, tazminat ve diğer tanımlanmamış ruhsatlar - Kaybedilen balıkçılık lisansı ve 2000 SEK. Bu kurallar herkes için geçerlidir, eğer düzgün çalışmayan bir şey görürseniz lütfen kulüpte bizi arayın / haberdar edin, başkaları tarafından etkilenen dürüst balıkçılar olduğunuzu unutmayın. Faul.

Kolbäcksgropen'de balık tutma kuralları:

Balıkçılık lisansı ücreti: 140 SEK. Kart kl arasında geçerlidir. 05.00 - 23.00.
Balıkçılık lisansı, kart başına bir üç çubuklu üç balık için geçerlidir. Daha fazla spin kullanmak ya da daha fazla balık almak isterseniz, daha fazla kart çözülür.
Kaleci kartlarında 12 yaşına kadar balık tutuyorlar, kendilerini balık tutuyorlarsa, kaleci kartında sayılan her yakalardan kurtulup kendilerini örüyorlar.


Toplulukta birbirlerine göre balık avlama:
"§25" - Balık avı toplulukta ancak izden her iki yönde de 5 metre serbestçe dolaşma hakkına sahipsiniz. Yerinde olan ilk yer burası hakkındadır. Aynı bölgede daha fazla balık varsa, balıkçılık alanından düz çizgiler.
Ön camlar gevşek balıkçılık lisansı olarak herkese ait
Ön camlar çok yaygındır ve ilk önce orada olsanız bile, onlardan örnek alınırız.
Gevşek balıkçılık lisansı olmayan gruplardan, rüzgar koruyucularının balıkçı ruhsatını kaybeden veya gölde balıkçılık lisansını kaybeden biriyle kalıp kaldıklarına yönelik olduğunu rica ediyoruz.

Ren geyiği ren geyiği:
Tekrar balık isteyen biri varsa, bunlar 3 balık kotasında sayılmaz. Böylece 1 balıkçı ruhsatı 1 ağızlı 3 balık ve herkes (gökkuşağı, kartal) biri sayılır. Mashing izin verilmez.
Bu, aynı zamanda oksijen tüketimine neden olan, gölün ekstra gübrelenmesini önlemeyi içerir.
Fly fishing ve boat vb. Izin verilmiyor


köprüler:
Suda engelliler için iki köprü vardır. Herkes bunları kullanabilir, ancak özürlü biri gelirse köprüden ayrılması gerekir.

uyarılar:
Gölün batı yakasında bir golf sahası var, tamamen kendi sorumluluğunuzdadır.
Gölün güney ucunda, iki işaret levhası arasında balık tutmayı yasaklayan bir çakıl yürüyüşü var.


Su kapalı:
Suyun tüm avcılıkları, yılın belirli günlerinde iptal edilebilir. Balıkçılık lisansları uygulamada çözülemez.
Konteynerdeki barbekü alanı gruplara, derneklere ve şirketlere ödünç verilebilir; ilan panosunu otoparkta görürler.

Sudaki diğer balık türleri:
Balık almalarına izin verilen levrek, pike, roach, kemik iliği, björn ve braxen.
Suların barışçıl balık türleri çimenlik ve dağ gökyüzü

_________________________________________________________________________________________________

تحذيرات:
على الجانب الغربي من البحيرة هناك ملعب للجولف، كنت الأسماك تماما تحت مسؤوليتك الخاصة هناك.
في الطرف الجنوبي من البحيرة هناك المشي الحصى، الذي يحظر الصيد بين مجموعتين من علامات.


إغلاق المياه:
ويمكن إلغاء جميع الصيد في المياه أيام معينة من السنة. لا يمكن حل تراخيص الصيد في التطبيق.
منطقة الشواء في الحاوية يمكن أن تكون أقرضت على المجموعات والجمعيات والشركات ترى لوحة الإعلانات في موقف للسيارات.

أنواع الأسماك الأخرى في المياه:
بيرتش، بايك، روتش، نخاع، بجورن وبراكسن، الذين يسمح لهم بالصيد.
وأنواع الأسماك المهددة في المياه هي سماء عشبية وجبلية

تتكون منطقة الصيد القصيرة من الجزء السفلي من كولباكسان في بلدية هالستاهمار، بدءا من بورين في الشمال، وصولا إلى منفذ في بحيرة فريدن (مالارين) إلى الجنوب، انظر الخريطة. تمتد ترانجفورس (الشاطئ) من خلال سوركفارنسفورسن إلى الجسر هو الصيد الخاص.

قواعد كولباكسان:

يمكنك فقط حل رخصة الصيد لكل شخص في كولباكسان، والسمك فقط مع قضيب.

بطاقة الشباب تنطبق على الأعمار 10-15 سنة. أطفال تصل إلى 10 سنوات الأسماك على بطاقات حارس المرمى، شريطة أن الأسماك أنفسهم، يلقي ونسج أنفسهم، أي الصيد الاعتماد على بطاقة حارس المرمى.

التحريم:
الصيد من أعلى الجسر العلوي في ميناء الضيف في هالستاهامار، ومنبع إلى المنحدر العلوي في منحدر نورلينغ، هو حظر الصيد. تتوفر حظر صيد الأسماك في لادوغاردسجون بين 1 أبريل و 15 يونيو من أجل حماية حياة الطيور، وهناك حظر على الصيد في جميع الأقفال. المخاطر الأمنية.

انظر الخريطة للحصول على معلومات كاملة عن مناطق الصيد.


محمية آسبن بين 1 أبريل و 31 مايو
الحلقة محمية بين 15 سبتمبر و 31 ديسمبر.
القالب سلمي ومحمي تماما
ثعبان البحر محمي. يمكن أن يتم صيد السمك من أجل ثعبان السمك فقط ثلاث محطات توليد الكهرباء المنبع، أي. فوق محطة توليد الكهرباء في ألاسنترا، بالإضافة إلى حظر الصيد من جميع الجسور في المنطقة ومن سلوتشولمن في سترومشولم مع الشواطئ غرب وشرقها. يطير الصيد في هاسثاغارنا على الجانب الغربي بين مدخل القناة إلى جسر الحصان في سترومشولم.
شبكات، ريسس، مقص أوزة الخ


الحد الأدنى لحجم:
ل غوسن هو 45 سم
لتروت التراوت 40 سم


يحظر على أكثر من اثنين من سمك البايك لكل صياد ويوم، ويجب أن يكون هذا بايك بين 40 و 75 سم. يجب أن تدرج أجهزة القياس من أجل قياس الأسماك!


قواعد صيد سمك الشبوط:

يمنحك الترخيص اليومي إمكانية الصيد بين الساعة 00.00 و 24.00.
نحن في ألعاب القوى تسعى أقل قدر ممكن من القواعد. يمكن لكل ضيف استخدام ما يصل إلى ثلاثة يدور. فقط الضيوف الساريين الذين اشتروا بطاقة سمك الكارب (لا يمكن حل رخصتي صيد الأسماك للأسماك مع عدة قضبان) ولا يسمح بالصيد في السجاد. لا بأس للحفاظ على الكارب في عجلة من امرنا لتطوير معدات الكاميرا وما شابه ذلك. الصيد لمدة أقصاها 48 ساعة على التوالي لكل موقع، ويجب أن يكون لكل صياد معداته
Unhooking حصيرة
مطهر وكيل
وإلا، ينطبق ما يلي:
جميع الكارب يجب أن تعاد فورا عند نقطة الانطلاق.

الصيد فاحت:
يسمح باستخدام الموقد


المحميات الطبيعية:
هناك المزيد من الاحتياطيات في بلدية هالستاهمار التي يجب أن ننظر فيها. تمتد كامل من فريدن إلى مولنتورب ينتمي إلى ناتورا 2000، كولباكساسن بين كولباك ومولنتورب، واحدة على الجانب الغربي.
في هالستاهامار هناك محمية طبيعية سوركفارنسفورسن، وأن جسر المشاة في الجزء الجنوبي من سكانتززجونس نحو إسبي هو أرض خاصة.


رنة أسماك الرنة:
إذا كان أي شخص يريد أن الأسماك مرة أخرى، وهذه لا تحسب على حصة من 2 الأسماك (قوس قزح، النسر).


في حالة الانتهاك:
سيتم تعليق الشخص الذي ينتهك القواعد المذكورة أعلاه من استمرار الصيد في مياه الصيد لدينا.

رسوم الرقابة على مخالفة القواعد:
الصيد لأكبر عدد من الأسماك التي تم صيدها - 2000 كرونة سويدية
الصيد مع الكثير من المسامير - 2000 سيك
الصيد من بقعة الصيد غير المصرح بها - 2000 سيك (جميع فتحات وممر جنوب كولباكسغروبين)
الصيد غير المصرح به - 2000 سيك مثال: الشعاب الطويلة / صافي / ريسجا


الأضرار والأضرار والتراخيص غير المحددة الأخرى - رخصة الصيد المفقودة و سيك 2000. هذه القواعد تنطبق على الجميع، إذا كنت ترى شيئا لا يعمل بشكل صحيح، يرجى الاتصال / إعلامنا في النادي، نضع في اعتبارنا أن كنت صيادي صادقة الذين يتأثرون بالآخرين. مخالفة.

قواعد الصيد في كولباكسغروبين:

رسوم ترخيص الصيد: 140 كرونة سويدية. البطاقة صالحة بين كل. 05.00 - 23.00.
رخصة الصيد تنطبق على 1 قضيب ثلاثة 3 الأسماك لكل بطاقة. إذا كنت ترغب في استخدام المزيد من يدور أو اتخاذ المزيد من الأسماك، وسيتم حل المزيد من البطاقات.
الأطفال حتى 12 سنة الأسماك على بطاقات حارس المرمى، شريطة أن الأسماك أنفسهم، يلقي ونسج أنفسهم، أي الصيد العد على بطاقة حارس المرمى.


صيد الأسماك في المجتمع فيما يتعلق ببعضها البعض:
"§25" - الصيد في المجتمع ولكن يحق لك 5M بحرية في أي اتجاه من المسار. أول واحد في مكان الحق في المكان. إذا كان المزيد من الأسماك في نفس المنطقة، مسودات مباشرة من بقعة الصيد.
تنتمي الزجاج الأمامي إلى جميع التراخيص الصيد فضفاضة
الزجاج الأمامي شائع، وقد أخذنا عينات منه، ولم يكن هناك شيء واحد حتى لو كنت هناك أولا.
ونحن نطلب من المجموعات التي ليست تراخيص الصيد فضفاضة احترام أن حراس الرياح مخصصة لأولئك الذين يفقدون تراخيص الصيد أو البقاء في البحيرة مع شخص فقد رخصة الصيد.

رنة أسماك الرنة:
إذا كان أي شخص يريد أن الأسماك مرة أخرى، وهذه لا تحسب على حصة من 3 الأسماك. وهكذا 1 الصيد رخصة 1 صنبور 3 الأسماك والجميع (قوس قزح، النسر) واحد يحصل عد. لا يسمح بالتهريس.
وهذا يشمل منع التسميد الإضافي للبحيرة، والذي يسبب أيضا استهلاك الأكسجين.
لا يسمح الصيد والقارب القوارب الخ


الجسور:
ويوجد في المياه جسران للمعوقين. يمكن للجميع استخدام هذه، ولكن إذا جاء شخص معاق، يجب أن تترك الجسر.

 

 

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se