Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Norrköping City - Område A, B och C (Dagkort omr. A, B och C, 170:-/st)

 OBS, säsong för områden enligt följande: Område A: Allt fiske är tillåtet hela året. Område B: Fiske är tillåtet från premiären lördagen i vecka 7 till och med den 31 oktober. Område C: Sportfiske efter bland annat gös, abborre och gädda är tillåtet hela året. Fiske efter havsöring och lax är tillåtet under perioden första lördagen i vecka 7 till och med 31 oktober. Under perioden 15 september - 31 december är allt fiske är förbjudet inom en radie på 500 meter från Pjältåns mynning.
Säljs av Cityfiske i Norrköping och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 36
Avser: Dagkort omr. A, B och C, Norrköping City - Område A, B och C
Giltighet: Giltigt till slutet på den aktuella dagen (kl 23:59)   
Pris: 170:- (SEK)

Från vilket datum skall det gälla:

(Dagens datum: 17 Dec 2017)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:
Avgiftsbelagt fiske inom följande områden.
Område A:
Från Fiskebydammen över Himmelstalund, Åbackarna och fram till Färgargården.
Område B:
Strax nedströms Järnbron och fram till Hamnbron.
Område C:
Från i höjd med Ljura Bäcks mynning och Lindökanalen samt gamla inloppet ut till Högholmen.
Särskilda regler för sträckorna A och C:
Fiskekort ger rätt till fiske med högst två spön per fiskare.
Särskilda regler för sträcka B:
Fiskekort ger rätt till fiske med ett spö per fiskare, fört från hand.
Det är nattfiskeförbud kl 22.00-06.00. Fiske från båt är förbjudet.
Det är obligatorisk invägning och registrering. Sträckan mellan Spången och förbudsskylten är flugfiskesträcka. För sträckan Spången till och med bryggan gäller rotationsfiske. Under sommarperioden sker viss avstängning av fisket utanför restaurang Palace.
Gemensamma regler:
Max två laxartade fiskar och tre gös per fiskare och dag.
Efter tagen kvot avbryts fisket. För perioden 1/7-31/10 gäller endast enkelkrok vid fiske med flugspö och spinnfluga. Minimimått: Lax eller Havsöring 50 cm, gädda 40 cm och max 75 cm, gös 50 cm och sik 35 cm.
Ryckfiske är förbjudet. Krokstorlek (krokgap) får vara max 11 mm.
Det är blyförbud. Felkrokad fisk ska återsättas direkt.
Huggkrok är förbjudet.
Du som fiskar!
Tag hänsyn till trafikanter på gång- och cykelvägar så att inte skador och störningar uppstår. Tag ansvar över ditt handlande och håll rent och snyggt. Tänk på dem som kommer efter dig.
Iakttag de fisketiska reglerna.
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se