Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Floda-Björbo (Årskort (Ortsbo), 250:-/st)

Säljs av Floda-Björbo FVO och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 2536
Avser: Årskort (Ortsbo), Floda-Björbo
Giltighet: Giltigt till slutet på året, 31 December kl 23:59   
Pris: 250:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:
 Direkt! (2018-2-17 22:30)
(Dagens datum: 17 Feb 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
 Ange postnummer utan mellanslag.
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:

Regler för Ortskort/FiskerättsbevisFiske tillåtet mot lösande av fiskerättsbevis eller ortskort.

 1. Personer kyrkobokförda i Floda församling samt fiskerättsägarnas familjemedlemmar såsom barn, måg eller svärdotter även om dessa är bosatta på annan ort äger rätt att lösa ortskort.
 2. Ägare till fritidshus beläget inom fiskevårdsområdet, men bosatta på annan ort äger rätt att köpa 1 ortskort per år.
 3. Barn under 18 år fiskar gratis om någon i familjen löst kort.
 4. Utestående fiskeredskap skall vara försett med namnbricka.
 5. Fiske får bedrivas i samtliga vatten.
 6. Fiske får bedrivas med följande handredskap: Spinn-, haspel-, flug-, met- eller pimpelspö sam med mjärde, angel och nät (speciella regler).
 7. Nätfiske endast tillåtet i Flosjön riktat efter småsik (siklöja) med finmaskigt nät, max 16 mm maskstorlek.
 8. Angeldon max 15st per kort, minimimått angelkrok 10cm.
 9. I Glasögontjärnarna är endast flugspöfiske tillåtet, utom vintertid då pimpelfiske är tillåtet.
 10. Angling tillåtet i samtliga vatten med undantag av Basttjärn, Långsjön, Stora Byrtjärn och Östra Glasögontjärnen.
 11. Förbud mot fiske i ädelfiskevatten (gäller även älvens forspartier) med nät, mjärde, ryssja, långrev, utter, angel-, ståndkrok och drivfiske med flaska eller dylikt.
 12. Allt fiske med fasta redskap riktat mot ädelfisk är förbjudet, mjärde tillåten i Närsen.
 13. Ädelfiskevatten: Fiske från båt och flytring är förbjudet, (undantag Närsen, Älven, Gryssen, Olsen, Dammsjön och Långsjön).
 14. Ädelfiskevatten: Fiske får bedrivas med 1st handhållet spö per person. Max 2 ädelfiskar får fångas per kort och dag.
 15. Minimimått för Harr och Öring 35cm. Gäller även bäckar och andra mindre vattendrag där fiske är tillåtet (ej forsarna, se nedan).
 16. Ädelfiske i alla forsar:
  a) Endast ett handhållet spö per person och kort
  b) Endast harr och öring mellan 35-45 cm får behållas, alla andra skall släppas tillbaka oavsett kondition och endast en öring och en harr per fiskekort och dag får behållas.
  c) Fiske tillåtet ENDAST med konstgjorda beten i forsarna = flugfiske och spinnfiske med konstgjorda beten (drag, spinnare, jigg).
 17. Harrfiske förbjudet from 1 maj tom 1 juni pga. lek.
 18. Öringfiske förbjudet i strömmande vatten from. 15 sept tom 1 nov. Om Öring fångas i strömmande vatten när Harrfiske bedrivs under perioden 15 sept tom 1 nov skall den alltid återutsättas oavsett kondition eller storlek.
 19. Kräftfiske: upplåtelse enligt årsmötesbeslut, se regler.
 20. Gäddfiske: Gäddor under 75 cm längd får tas upp, alla gäddor över 75 cm återutsätts. Gäller i samtliga vatten.

Enligt årsmötesbeslut och lagen om fiskevårdsområden §31 äger fiskevårdsområdet rätt att ta ut en kontrollavgift på 400 kr för olaga fiske. Dessutom kan överträdelse mot reglerna innebär avstängning från allt fiske i våra vatten om överträdelsen är grov och avsiktlig.All överträdelse mot fiskebestämmelserna kommer att beivras.

Fiskekortet skall medföras vid fiske och uppvisas på begäran av fisketillsyningsman. Tillsyn sker kontinuerligt.

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se