Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Lagan-Skålåns FVO (Veckokort, 300:-/st)

 Max 5st laxfiskar och 2st/dag.
Säljs av Lagan-Skålåns FVO och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 366
Avser: Veckokort, Lagan-Skålåns FVO
Giltighet: Giltigt i 7 dagar   
Pris: 300:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 18 Feb 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:
FISKEBESTÄMMELSER
Tillstånd för fiske inom Lagan - Skålåns fiskevårdsområde erhålles genom lösande av fiskekort.
Fiskekortets giltighetstid är angivet på kortet.
Fiskekortet skall uppvisas vid anfordran av fisketillsyningsman.
Person som ertappas under utövande av fiske utan fiskekort kommer att anmälas för olovligt fiske.
Person som ertappas under fiske med förbjudna redskap kommer att anmälas för olaga fiske.
Gällande minimått är för gös och laxöring 40 cm och ål 55 cm. Fisk som ej uppfyller minimibestämmelse skall oavsett kondition återutsättas.
Laxöring som fångas under tiden 1 oktober till 31 december skall omedelbart återutsättas.
Angelfiske tillåts bara från is, sommarangel är ej tillåtet. 

Personer som ertappas under fiske och bryter mot fiskebestämmelser kommer att beläggas
med en kontrollavgift på 500:-


ORDNINGSREGLER

Parkera din bil så att den inte blockerar nedfarter till ån, skogsmark eller åker.
Husvagnar och tält hänvisas till campingplatser.
Uppträd på ett sådant sätt att du inte stör dem som bor i närheten av vattnen.
Tomt- eller åkermark får ej beträdas.
När allmänt eldningsförbud råder gäller detta även för eldning inom fiskevårdsområdet.
Undvik att störa djurlivet vid vattnen. Var aktsam om växter.
Skräpa inte ner i naturen med nylonlinor, dragförpackningar och dylikt. Enligt § 23 i naturvårdslagen skall envar se till att han inte skräpar ner i naturen med glas, plast, plåt, papper, avfall eller annat så att det kan uppstå skada eller otrevnad.
Fisketillsyningsmännens uppgift är att hålla ordning på fisket. Deras anvisningar skall respekteras och efterföljas.
Fiskare som ej följer gällande bestämmelser eller visar uppenbar hänsynslöshet mot andra fiskare kan avstängas från fortsatt fiske inom Lagan - Skålåns fiskevårdsområde.
Fiskekortet gäller för fiske med mete, spinn, haspel och flugspö.
Fångstbegränsning: Se Fiskekortspriser och Fångstbegränsning
Endast fiske med ett spö och ett bete är tillåtet.
Fiske från samtliga broar är förbjudet.
Fasta fisken är förbjudna, gäller även nät och långrev.
Fiskekortet gäller som familjekort (makar med barn under 16 år)
med fångstbegränsning två laxfiskar per kort och dag.
Fiskekortet skall bäras synligt.
Fiskekortet får ej överlåtas
Övriga områden:
Fiskekortet gäller för fiske med mete, spinn, haspel, fluga och pimpelspö. Vid trolling tillåts två spön per båt.
Angelfiske tillåts bara från is, sommarangel är ej tillåtet.
Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.
Årskort: Gäller även för långrev 100 krok + angeldon
Juniorkort: Ungdomar får t o m de år det fyller 16 år fiska gratis. De är dock skyldiga att först hämta en broschyr som utlämnas på kortförsäljningsställena.
Gruppfiskekort för fisketävlingar, skolor, företag och liknande säljes av styrelsen.
Fiskekortspriser och Fångstbegränsning

·  Årskort: 600:- Gäller för långrev + angeldon Max 15st laxfiskar/år och max 2st/dag

·  Veckokort: 300:- Max 5st laxfiskar och 2st/dag

·  Dagkort: 100:- Max 2st laxfiskar
·  Gruppkort/dag: 500:- Max 10 personer och 15st laxfiskar
·  Ungdomar upp till 16år fiskar gratis
·  Fiskekort finns i broschyr på försäljningsställen
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se