Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Bjursås-Leksands FVOF (Årskort Turistkort (Områdeskort), 350:-/st)

 

Länk karta: https://www.ifiske.se/pdf/143/karta.pdf

 Årskortet gäller 2018 (Kalenderår)OBS! Gäller för dom som inte bor inom området dvs. Turister.Områdeskort. (Gäller ej Attjärn, Såtjärn, Lungsjöån. Se kartan)
Säljs av Bjursås-Leksands FVOF och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 412
Avser: Årskort Turistkort (Områdeskort), Bjursås-Leksands FVOF
Giltighet: Giltigt till slutet på året, 31 December kl 23:59   
Pris: 350:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:
 Direkt! (2018-2-17 21:59)
(Dagens datum: 17 Feb 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:

REGLER o UPPLYSNINGAR BJURSÅS-LEKSANDS FVOF

Områdets omfattning (Se områdets karta på hemsidan under ifiske.se)
Länk karta: https://www.ifiske.se/pdf/143/karta.pdf
Inom det gröna området på kartan.
I 21. Attjärn o Såtjärn gäller endast separata kort.
Säljes här på internet och i Bjursås butiker under dessa sjöars öppettid under sommarhalvåret.
I 22. Lungsjöån är en privat flugfiskesträcka. Där gäller kort sålda av Jonas Hagborg. http://www.flyfisher.nu

Allmänhetens fiske (Fiskekort krävs)
Handredskap, angling/ismete, sax, ståndkrok och mjärdar.
Vid fiske med rörlig motordriven båt. Max 4 spön/båt.
Ej nät, ryssja, uttring och kräftfiske.

Fiskerättsinnehavarens fiske
Nät, Ryssja, Uttring i de sjöar där fiskerätt innehas. Kräftfiske får ske inom eget skifteslag.
Fiskerättsinnehavaren måste lösa fiskerättsbevis som medger rätt enIigt lag med tillåtna redskap där fiskerätt innehas.
I övriga vatten enligt allmänhetens fiske, se ovan. Fasta redskap skall vara märkta med namn.
Fiskerättsbevis löses hos lokala (privata) ombud. Kan finnas utlagt på nätet tillfäligt vid telefonkontakt 023-53093 el. 070 - 3469794.

Kräftfiske:
Endast fiskerättsinnehavare inom eget skifteslag som innehar fiskerättsbevis.
Gällande tider och regler för innevarande år beslutas på årsstämman i mars.
Annonseras i FK/DD samt finns på föreningens hemsida.

Totalt fiskeförbud hela året (markerade med gröna kryss)
23. Lurån/ 24. Kvarnån/ 25. Saluån (mellan Siljan o RV 70) / 26. Axån /
27. Leksbodaån (södra delen)

14. Rogsjön
Max 3 öringar per fiskekort och dygn 1 januari - 30 september.
Max 1 öring per fiskekort och dygn från rörlig motordriven båt 1 oktober till 31 december.
Minimått 40 cm på öring.
Totalt fiskeförbud vid Luråns utlopp 15 aug - 31 dec, området är utmarkerat med röda bojar.
Från östra Lurholmen till boj 400 m utanför Luråns utlopp och till boj ca 500 m österut.

2. Leksbodaån
Totalt Fiskeförbud Tällbergsdammen, Leksboda ner till gränsen Leksand-Insjön FVOF med undantag av kräftfiske (Se tider å regler för kräftfiske)

20. Hovtjärn
Endast flugfiske med flugfiskespö då öppet vatten finns. Max 3 Ädelfiskar per dygn/kort.
Flytring ej tillåtet. Under januari och mars är pimpelfiske tillåtet.

Begränsning i samtliga vatten
Max 3 Ädelfiskar per dygn/kort.

Fiske i rinnande vatten
Förbud mot fiske i öppet rinnande vatten 1 sep - 31 dec.

Minimimått
Öring fångad i Rogsjön är 40 cm.
Öring fångad i övriga vatten 30 cm.
Röding är 30 cm.

Åldersgräns
Barn under 15 år fiskar gratis om någon inom familjen löst kort.

Giltighetstid fiskekort
Våra årskort är giltiga enbart kalenderår dvs alltid till årets slut oavsett när man köper de.
Veckokort o Dagkort får man bestämma när man vill de skall gälla.

Fisketävling "Årets Fisk 2018"
För villkor å regler se föreningens hemsida.

I vatten ilagda fiskeredskap skall vara försedda med namnbricka.
Finns ej namnbricka äger polisman eller fisketillsyningsman rätt att omhänderta redskapen.
Fiskekortet skall medföras vid fiskets utövande och på anfordran uppvisas för polisman eller fisketillsyningsman.

Titta gärna in på vår hemsida eller skicka ett mail till oss om ni har frågor.
Se hemsidan för mer info. om priser, villkor, aktuell info. m.m.

Hemsida: http://www.bjursasleksandsfvof.se
E-post: info@bjursasleksandsfvof.se

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se